Staden ändrar på parkering – det här betyder det för dig som har bil på Drumsö, Brändö och i Munksnäs

Den som kör bil i bland annat Munksnäs, Haga och Kottby och på Brändö, Degerö och Drumsö behöver vara beredd på att fotgängarna gynnas vintertid framöver.

Helsingfors stad tar bort parkeringsplatser på 150 gator för att förbättra vinterunderhållet.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
24.01.2023 14:27 UPPDATERAD 24.01.2023 16:38
Parkeringen ändras i år på gator där trottoaren är smal eller vägutrymmet är trångt. För närvarande kommer staden inte åt att ploga de här ställena förrän bilarna har flyttats.
På dylika ställen blir det framöver till exempel förbjudet att parkera längs med ena sidan av trottoaren. Parkeringen kan också flyttas temporärt till en viss sida.
Helsingfors stads mål är att förhindra att invånare halkar, faller omkull och skadar sig. Vinterunderhållet ska alltså bli bättre.
Tjänstemännen anser att snöröjningen kommer att bli snabbare, vilket gör att man sparar på kostnader.
Förändringen innebär att antalet parkeringsplatser på 150 olika gator minskar. En del av de här p-platserna försvinner eller så begränsas användningen av dem.
Det kan hända att vi får mycket respons om det här och att vi behöver backa.
Kottby hör till de största förlorarna. Här kan drygt 40 p-platser försvinna på Ilmatargränden, Väinölägränd och Raunigränden.
– Kottby är ett känsligt ställe. Vi vet att en del invånare inte kan parkera på sin egen tomt redan nu. Men vi kommer att lyssna på invånarna och fundera på hur ändringarna genomförs, säger Johanna Iivonen som är teamledare och jobbar med trafik och gatuplanering.
Så här ser det ut på en gata där staden har svårt att få bort snön från trottoaren. Framöver vill man minska på antalet halkolyckor.
På Brändö kan cirka 15 p-platser försvinna på Stugberget, som är en gata som går i en cirkel.
– Det kan hända att vi får mycket respons om det här och att vi behöver backa eller tänka om, säger hon.
Munksnäs igen får cirka tio nya platser på Munkstigen medan Munkshöjden förlorar fem platser på Nystadsvägen.
Degeröborna i Uppby går miste om fem platser på Kanalbacken.
Också i Hertonäs kan det försvinna närmare 25 platser på Backhopparvägen, Vargvägen, Bävervägen, och Grävlingsvägen.

Vill höra stadsbornas åsikter

Iivonen understryker att staden gärna tar emot respons om alla förändringar från invånarna.
– Utgångspunkten är att du fortsatt ska kunna parkera, men på en annan sida än tidigare.
De nya arrangemangen är i kraft året runt av flera orsaker. Gatorna ska också underhållas på våren då man sopar bort sanden. Och på gator som är smala är det bra om trafiken framöver kan löpa smidigare, speciellt så att räddningsfordon kan komma fram.
Johanna Iivonen förklarar också att det är lättare för folk att komma ihåg om samma regler gäller året runt.
Staden uppger att den undersökt hur ändringen slår mot områden där p-platserna är i flitigt bruk.
På en gata i Brunakärr är det förbjudet att parkera längs med trottoaren. Det här kommer nu att bli vanligare i fler områden i Helsingfors.
I områden där p-platserna används flitigt sker snöröjningen på vissa veckodagar. Då får man till exempel inte parkera längs med trottoaren på den vänstra sidan på tisdagar och på motsvarande sätt längs med den högra sidan på torsdagar.
Det innebär att p-platserna är tillgängliga största delen av veckan.
Ett parkeringstest har gjorts vintertid på sex gator i Brunakärr ända sedan 2016. Enligt staden har försöket varit lyckat och vinterunderhållet där har förbättrats samtidigt som utgifterna har minskat.
Iivonen berättar att det i början fanns ett segt motstånd mot arrangemangen i Brunakärr. Men när invånarna vande sig var de mer okej med parkeringsreglerna.

Bor du i ett område som påverkas?

I följande områden ändrar Helsingfors stad om i parkeringen på gatorna i år:
* Baggböle
* Bocksbacka
* Brobacka
* Brändö
* Dammen
* Degerö
* Drumsö
* Forsby
* Granö
* Gumtäkt
* Haga
* Henriksdal
* Hertonäs
* Jakobacka
* Kottby
* Kvarnbäcken
* Lassas
* Majstad
* Malm
* Munksnäs
* Munkshöjden
* Parkstad
* Reimars
* Staffansslätten
* Stapelstaden
Ändringarna kommer efter ett beslut i stadsmiljönämnden 2018.
Genom att klicka på den här länken kan du se vilka gator i Helsingfors som omfattas av ändringarna.
Artikeln har uppdaterats.

Helsingfors stad ordnar ett digitalt invånartillfälle om parkeringen den 15 februari klockan 17.

ANDRA LÄSER