Nya rekommendationer: Snart kan du återvända till kontoret, munskydd ska ännu bäras

Huvudstadsregionens coronagrupp rekommenderar att arbetsgivarna från och med första mars stegvis börjar kombinera arbete på plats med arbete på distans. Rekommendationen om munskydd kommer ändå att bestå för alla över 12 år.

15.02.2022 16:37
Den ena coronarestriktionen efter den andra har avvecklats under februari i takt med att epidemiläget stadigt blivit bättre, uppger huvudstadsregionens coronagrupp.
Därför anser man att det nu är läge att ge arbetsgivarna nya rekommendationer. Från och med den första mars kan man stegvis övergå från distansarbete till kombinerat distans- och närarbete på arbetsplatserna.
Coronaviruset sprids ändå fortfarande i stor utsträckning i hela regionen. För tillfället vårdas 228 coronapatienter på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Av dem får 13 intensivvård. Totalt vårdas 684 personer på sjukhus i Finland till följd av covid-19, varv 40 på intensivvårdsavdelningar.
Coronagruppen betonar därför att närarbetet bör ordnas på ett ansvarsfullt vis. Det innebär till exempel att kunder bör kunna rengöra händer och hålla tillräckligt avstånd. Lokaler och ytor bör också rengöras effektivt.
Det här gäller också för privata tillställningar.
Läs också: Fritt fram att samlas i Nyland – Regionförvaltningsverket slopar begränsningar av sammankomster

Munskyddsrekommendationen kvarstår

Men även om restriktionerna lättar så är det ännu inte läge att slänga munskydden. Användningen rekommenderas oberoende av vaccinskydd för alla som fyllt tolv år, uppger coronakoordineringsgruppen.
Det här gäller när man rör sig i offentliga lokaler och i kollektivtrafiken. Verksamhetsidkare ska också fortsättningsvis använda munskydd.
För skolornas del lättar rekommendationerna för de yngre eleverna men gäller fortfarande från och med årskurs sex.
Det innebär alltså att elever i årskurs 3-5 inte behöver använda munskydd från och med den första mars.
"Det är fortfarande tillåtet att använda ansiktsmask om man vill och skolorna fortsätter att tillhandahålla ansiktsmasker", skriver huvudstadsregionens koordineringsgrupp
Rekommendationerna gäller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.

ANDRA LÄSER