Kronbroarna godkändes – trots höga kostnader

Det var ett inte alls enigt stadsfullmäktige som diskuterade Kronbroarna på onsdagskvällen. Förslaget godkändes tillslut med rösterna 63–6.

Fantombild av Kronbroarna.
31.08.2016 22:14 UPPDATERAD 31.08.2016 22:17
Trots alla utredningar och kostnadskalkyler finns frågetecken som många politiker vill räta ut. Och så är det ju kommunalval snart, våren 2017. Kampanjer kan inledas i god tid.
Behandlingen i Helsingfors stadsfullmäktige började med en presentation av biträdande stadsdirektör Pekka Sauri som storstilat proklamerade att Kronbroarna är bland det största som hänt Helsingfors i fråga om stadsplanering. Detta underströk Sauri genom en animerad video där projektet presenterades från fågelperspektiv.
Ordföranden för SDP:s fullmäktigegrupp Osku Pajamäki startade debatten med att lyfta fram hur unika Kronbroarna är också globalt.
– En liknande bro finns endast i Portland, Oregon i USA.
På samma internationella linje fortsatte Paavo Arhinmäki som målade upp en bild av utsikten från Stockholms högsta bro och framhöll att Kronbroarna kunde skapa liknande positiva förändringar i Helsingfors “skyline”. Han påminde också om betydelsen av att Kronbroarna är ämnade för kollektivtrafik, men stängde inte helt ute möjligheten till privata bilar. Stadsfullmäktige förutsätter att Degerö också får snabb och tät matartrafik till metron i Hertonäs, enligt Jarmo Nieminen från Samlingspartiets kläm.
Också Centerns Laura Kolbe vill bygga Kronbroarna. Och beskrev i sann historikeranda en kort historik över Helsingfors brobyggen genom tiderna.
– Kronbroarna för “en symbol för vår tidsålder”.
De Gröna stöder projektet, men Leo Stranius är bekymrad för naturen i området.

Kronbroarna

Helsingforspolitikerna godkände att projektet Kronbroarna genomförs på så sätt att det byggs en spårväg mellan Helsingfors centrum och Degerö.
Enligt staden bidrar Kronbroarna bidrar en tätare stadsstruktur.
Kronbergsstranden som är en del av Degerö blir ett bostadsområde för 12 500 personer.
Hela Degerö bedöms år 2050 ha förvandlats från en stadsdel med 17 000 invånare till en stadsdel med drygt 40 000 invånare.
Kronbroarna inklusive investeringar i kollektivtrafik beräknas kosta sammanlagt 372–377 miljoner euro.
Kostnaderna har beräknats med hänsyn till de identifierade riskerna för projektet. Kalkylen omfattar oförutsedda kostnader på ca 15 procent.
Byggstart är 2018 och klart ska det vara 2026.

Ekonomin, biltrafiken väckte frågor

SFP hoppades in i det sista på att ärendet om Kronobroarna skulle återremitteras som fullmäktigegruppens ordförande Björn Månsson föreslog. Månssons förslag fick 17 röster mot 58 röster.
SFP:s fullmäktigegrupps främsta argument mot projektet var dess ekonomiska olönsamhet. Man hoppades därför på en återremittering för att bättre kunna utreda alternativ såsom spårtrafik från Kronobergsstranden via Hertonäs till Vik och kollektiv färjetrafik som tillägg till detta. Möjligheten att anlägga kajområden vid stränderna i Kronbergsstranden och i stadens centrum för sjötrafik ska utredas, i enlighet med Arja Karhuvaaras (Saml) kläm.
Marcus Rantala (SFP) och Laura Finne-Elonen (SFP) underströk också att biltrafik skulle tillåtas på bron. Rantala föreslog en broavgift för bilister som ett möjligt sätt att finansiera byggprojektet.
För Samlingspartiet är privatbilismen en viktig sak, och Terhi Koulumies föreslog att biltrafik ska tillåtas på broni framtiden. Koulumies förslag förkastades. Men också i Samlingspartiet kritiserades Kronbroarna av stadsfullmäktiges vice ordförande Harry Bogomoloff, som tvivlade på kostnadskalkylerna.
– Jag har inget emot en återremittering av projektet, sade han.
Lasse Männistö uppmuntrade till måttfullhet i fråga om en så stor investering som Kronbroarna och påminde om att det är fråga om kollektivtrafik, inte endast en sevärdhet.

“En vacker bro för halva priset”

Björn Månsson kommenterade efter omröstningen att han blev positivt överraskad över att sju samlingspartister röstat blankt angående hans förslag, trots gruppdisciplinen.
– Jag vet att motståndet mot bron varit större i de andra partierna tidigare, men nu har alla blivit så fästa vid bron.
Enligt Månsson är SFP inte alls emot en förbättrad kollektivtrafik för de framtida Degeröborna.
– Problemet är att det endast gjorts ytliga utredningar av alternativen och deras kapacitet och kostnader. Tjänstemännen har blivit fixerade vid bron. Vi skulle inte ha något emot en vacker bro för halva priset.
Månsson ville också vara försiktig i att ge sig in i ännu ett stort investeringsprojekt i dessa tider.
– Ringbanan, västmetron, Centrumslingan och Spårjokern är alla stora investeringar i trafiken och ytterligare ett projekt skapar ett enormt tryck på biljettpriserna och skatterna. Nu borde vi dra andan i stället.

ANDRA LÄSER