Finlandssvensk barnlitteratur skulle må bra av att vara mer inkluderande

Det finns kulturer, språk och berättelser som alltför sällan syns i böcker för barn. Vi behöver berättelser där alla får känna igen sig och bli inkluderade, skriver författaren Henrika Andersson.

För en dryg månad sedan blossade det upp en debatt om normkritik, representation och avsaknaden av mångfald i finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur.

ANDRA LÄSER