EU ger klartecken för att motverka höga energipriser

Stöd till hushåll, statligt stöd till företag och riktade skattesänkningar. De åtgärderna ingår i EU-kommissionens meddelande om hur de kraftigt stigande energipriserna i Europa ska hanteras. Ingen av åtgärderna planeras i Finland.

Energiomställningen till förnybar energi som vindkraft ska fortsätta som planerat även om akuta åtgärder nu behövs för att hjälpa dem som inte klarar av de höga energipriserna i vinter, anser EU-kommissionen.
Katarina Koivisto
13.10.2021 16:41 UPPDATERAD 13.10.2021 16:47
De kraftigt stigande energipriserna både globalt och i Europa har redan fått många länder att fundera på åtgärder för att underlätta situationen både för hushåll och för företag. I Frankrike är politikerna rädda för att fenomenet med de gula västarna som protesterade mot höjda bränslepriser 2018 nu återuppstår som en proteströrelse mot höga gas- och elpriser. I Estland och Lettland finns en oro för hur mindre bemedlade hushåll ska klara vintern med rekordhöga energipriser. Också i Spanien, Italien och Grekland har man redan funderat på åtgärder.

ANDRA LÄSER