Urval till frivillig militärtjänst för kvinnor ordnas i april – det lokala coronaläget beaktas

God handhygien och snabba reaktioner vid förändringar är ledord vid urvalet till frivillig militärtjänstgöring.

Försvarsmakten ordnar urval för kvinnliga sökande under april
SPT
01.04.2021 11:17 UPPDATERAD 01.04.2021 11:36
Urvalet till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor kommer att ordnas enligt rådande coronaläge under april. Urvalet kan göras fysiskt på plats i de olika regionerna eller på distans. De sökande kommer att kontaktas av försvarsmaktens regionalbyråer.
Under urvalet får de sökande information om beväringstjänsten och värnplikten. Det ordnas även intervjuer och hälsoundersökningar. Den sökande kommer att ha möjlighet att ge önskemål om sin kommande utbildning och tjänstgöring.
Vid de urval som ordnas fysiskt kommer man att följa de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd gett. Det kommer att delas ut munskydd och anvisningar om hygienpraxis.
Försvarsmakten är beredd att snabbt reagera om rekommendationerna för sammankomster förändras. Vid behov förkortas programmet, sittordningen görs glesare och deltagarna kan indelas i grupper.

De som deltar i urval bör beakta följande säkerhetsåtgärder:

Om du är sjuk, kontakta din egen regionalbyrå och kom överens om på vilket sätt du deltar i urvalet.
Tvätta händerna noggrant genast då du kommer till urvalet och håll god handhygien genom hela urvalet.
Iaktta säkerhetsavstånd i förhållande till andra personer som deltar i urvalet.

ANDRA LÄSER