Bred lins för skador i Finland och Sverige

Vi kan inte helt skydda oss mot de här olyckorna och katastroferna som ständigt är en del av vårt risksamhälle.

Finland och Sverige har tillsammans haverikommissioner och lång erfarenhet av att utreda och dra lärdomar av olyckor och katastrofer. Denna kunskapsuppbyggnad måste fortsätta att leva och utvecklas. Tillsammans kan länderna bidra med ökat förebyggande arbete. Det behövs i tider av en flytande rädsla, plötsliga händelser och förluster.

Jag är åter tillbaka på Topeliusgatan och har stannat på ett kafé. Här stannade jag en gång till och skrev en text om krisjournalistik och mediernas rapportering om olyckor och katastrofer. I Sverige har en tragisk bussolycka ägt rum för några dagar sedan med ett 50-tal barn som drabbade.

Jag passerar också Tölö sjukhus som tog emot många drabbade överlevande från Estoniakatastrofen 1994. Då arbetade jag som journalist vid Sveriges Radio och rapporterade om fartygskatastrofen på morgonen. Det var ohyggligt. Minne och historia, men ingen glömska. Rapporteringen av katastrofen och bilkrascher i trafiken förde mig in på forskningen och jag arbetade som doktorand i mitten av 1990-talet vid Helsingfors universitet. Livet efter svåra trafikolyckor var ämnet för min doktorsavhandling i socialpolitik. Omhändertagande, lidande och bemästring. För drabbade av olyckor är vägen lång tillbaka till livet.

Vi kan inte helt skydda oss mot de här olyckorna och katastroferna som ständigt är en del av vårt risksamhälle. Det skrev också sociologen Zygmunt Bauman som nyligen gick ur tiden. Som forskare är jag nu tillbaka i Helsingfors för att hålla ett föredrag vid Svenska social- och kommunalhögskolan om risker och farligheter i hem- och boendemiljöer.

Skadorna inträffar nämligen överallt och vi kan endast ge skydd åt en del av dem. Men vi måste ständigt tala om dem. Det gjorde president Urho Kekkonen i sina nyårstal för länge sedan. Sveriges statsminister Stefan Löfven om landets sorg när tre ungdomar omkom i bussolyckan nyligen i norra landet. Folkhälsoproblemet trafikskador delas mellan Finland och Sverige. Och förresten också globalt. Det finns ingenstans att fly olyckor och katastrofer.

Vi måste tala om dem och tillsammans möta förluster och sorg. Här tror jag att det behövs mer utbyte mellan länderna. Den nordiska forskningen behöver bli starkare och vi behöver få mer kunskap och återföring av de erfarenheter som finns i Finland och Sverige. Det är nödvändigt med tvärvetenskapliga och breda linser i forskningen i samband med trafikskadestudier. Såväl tillgång till psykosocialt stöd som medicinskt omhändertagande är utomordentligt viktigt för drabbade människor.

Jörgen Lundälv

politices doktor, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, Göteborg, Sverige

ANDRA LÄSER