Insändare: Helsingfors stad och elsparkcyklarna

12.08.2022 17:17
Man kan bara förundra sig över Helsingfors stads rådlöshet när det gäller att komma tillrätta med det ökande antalet elsparkcyklar i staden. Varje företagare som behöver en bit gata eller trottoar (krögare – terrass, byggare – servicecontainer, etc.) för att driva sin verksamhet, vet att hen måste avtala med staden om villkoren för att arrendera gatuområdet (tid, arrende, övriga villkor). Sparkbolagen förfogar visserligen inte över ett givet gatuområde, men deras brädor tar mycket plats på trottoarerna och utgör mera förfång för andra användare än en uteservering.
I Tallinn har man målat parkeringsrutor på lämpliga ställen för brädorna. Det såg ut att fungera hyfsat. Eftersom verksamheten drivs med en smartlur-applikation, vore det enkelt att kräva att användaren, efter att ha ställt av brädan, tar en bild som visar att den inte är i vägen för andra, till exempel att den lämnats i en markerad parkeringsruta. I annat fall betalar hen en bötesavgift för felparkering.
Staden bör ställa villkor för hur verksamheten drivs på våra gator och bör rimligen kunna kräva att sparkbolagen driver sin koncession enligt dessa regler. Om inte, får de upphöra med verksamheten, och samla ihop sina sparkar.
Bo Lindfors, Helsingfors

ANDRA LÄSER