Bolagen öser utdelning över aktieägarna – ”2023 kan bli ett bra år”

Nordea, UPM, Nokia och Cargotec. Flera av Helsingforsbörsens tyngsta bolag höjer utdelningen rejält i år. Ekonomiskt ser bolaget ljuset i slutet av tunneln, tycker Ålandsbankens aktiestrateg. 

Analytikerna Sauli Vilén (till vänster) och Tanja Wennonen-Kärnä (i mitten) ser utdelningarna som ett tecken på att börsbolagens utsikter trots allt är relativt goda. Nordeas vd Frank Vang-Jensen kunde på torsdagen meddela om en rejält höjd utdelning.
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
02.02.2023 13:59 UPPDATERAD 02.02.2023 16:27
Det utlovade utdelningsregnet över aktieägarna verkar bli verklighet. En vecka in i börsbolagens rapporteringssäsong har flera av de allra största bolagen gett sina utdelningsförslag, och många av dem överskrider både fjolårsutdelningen och analytikernas förväntningar. 
På torsdagen kunde till exempel Nordea meddela om ett förslag på att utdelningen höjs med 16 procent från fjolåret, alltså klart över inflationen det senaste året. Nordea har de senaste åren varit den aktie som flest finländare äger.
Samma dag kom en annan finländsk folkaktie, UPM, med ett förslag på en utdelning på 1,5 euro per aktie, 20 cent mer än förra året sedan. Det betyder att 52 procent av vinsten på 2,5 miljarder euro delas ut till ägarna. 
Hur kommer det sig då att utdelningarna ökar, trots att Finland sannolikt går in i en lågkonjunktur under våren? Aktiestrategen Tanja Wennonen-Kärnä på Ålandsbanken ser det som ett tecken på att 2022, trots alla rubriker, ändå var ett relativt gott år för många bolag.
– Många bolag har klarat sig väl trots hot och risker, även om konsumentbolag som Verkkokauppa.com har det kämpigt. En tydlig trend är att bolagen vill dela med sig av vinsterna till ägarna, vilket också syns i form av bolagens rekordstora återköp av aktier, som stärker aktiekursen. 
Många bolag har gjort återköp av egna aktier under det senaste året, en åtgärd som stärker aktiekursen. Det är ännu ett tecken på att bolagen har råd att dela med sig av vinsterna till ägarna, säger Tanja Wennonen-Kärnä.
Sauli Vilén på analyshuset Inderes gör en likartad analys. På det stora hela har Helsingforsbörsens bolag levererat stabila vinstutdelningar till ägarna, även om det finns enstaka undantag, säger han.
– Det finns tre saker som möjliggör höga utdelningar. För det första att man gör ett bra resultat, för det andra har man en stark balansräkning och för det tredje att man har tillförsikt inför framtiden. När de här tre faktorerna sammanfaller är resultatet att bolagen kan vara generösa. 
Nordea har gjorts om till en nordisk toppbank, säger analytikern Sauli Vilén. 

”En toppbank”

Bakom enskilda bolags utdelning finns alltid bolagsspecifika faktorer, säger Vilén, som i huvudsak följer banksektorn.
Till exempel för Nordeas del säger han att man måste väga in bakgrunden. Lånemarknaden har blivit attraktiv för första gången på många år, på grund av de stigande räntorna. Banken har också några år av uteblivna vinstutdelningar bakom sig, eftersom ECB uppmanade till återhållsamhet i rädsla för att coronakrisen skulle äventyra banksektorns stabilitet. 
– Dessutom har ledningen satt Nordea i toppskick de senaste åren, det finns inget tvivel om att det är en toppresterare inom den nordiska banksektorn. Då finns det ingen orsak att hålla tillbaka med utdelningen.

Utsikterna bättre än befarat

Det är inte bara utdelningarna som pekar på att bolag i många sektorer vädrar morgonluft efter den turbulens som har präglat världsekonomin de senaste åren. 
Tanja Wennonen-Kärnä har noterat att bolagens finansiella styrning, alltså deras förväntningar på hur affärerna utvecklas i år, är bättre än förväntat. 
– Vår bedömning är att deras prognoser fortfarande är 5–8 procent för höga, men det är en enorm skillnad jämfört med till exempel finanskrisen då de var 20 procent för höga. 

Kan man alltså se ljuset i slutet av tunneln?

– Det är precis vad jag tycker. Inflationen verkar ha passerat toppen och priserna på komponenter, råvaror och frakt har kommit ner betydligt. Det leder till att centralbankerna inte har samma press på att höja räntan, vilket så småningom kan höja kundernas köpkraft. 2023 har alla möjligheter att bli ett mer positivt år. 

Finns det någon risk för att man tar ut segern i förskott?

– Det finns ett frågetecken, och det är hur orderingången utvecklas. Just nu har den finska industrin tjocka orderböcker, men frågan är hur det ser ut i slutet av 2023. Det kan hända att nedgången kommer med fördröjning. 

Axplock från rapportsäsongen

Många börsbolag har publicerat sina fjolårsrapporter under den gångna veckan. Så här gick det 2022 för några av de tyngsta pjäserna på Helsingforsbörsen. 
Nordea: Banken gör en klar vinstökning, från 4,9 miljarder i fjol till 5,3 miljarder i år, drivet bland annat av en mer lukrativ lånemarknad. Utdelningen föreslås höjas från 0,69 till 0,8 euro, vilket var mer än förväntat. 
Valmet: Verkstadskoncernens orderingång steg med 10 procent, tack vare en stark slutspurt på hösten. Vinsten växte med 24 procent till 533 miljoner euro, och utdelningen föreslås höjas från 1,2 till 1,3 euro per aktie. 
UPM: Skogsbolagets vinst ökade från 1,5 miljarder till 2,1 miljarder, framför allt på grund av att pappersdivisionen vände från förlustsiffror till en vinst på 600 miljoner. Utdelningen föreslås höjas från 1,2 euro till 1,5 euro per aktie. 
Stora Enso: UPM:s konkurrent redovisar också en ökad vinst, men utvecklingen bromsade in rejält under slutet av året. Trots det föreslås en utdelning på 0,6 euro per aktie, fem cent mer än i fjol, vilket skulle vara bolagets största utdelning någonsin. 
Nokia: Telekomtillverkaren har lyckats få upp lönsamheten efter några svaga år. Rörelsevinsten steg från 2,8 miljarder till 3,1 miljarder, och under det sista kvartalet överskred vinsten en miljard euro för första gången sedan 2010. Utdelningsförslaget på 0,12 euro per aktie är också det högsta på fem år. 
Cargotec: Lastanordningstillverkaren gör ett starkt 2022, med stärkt orderingång och en justerad rörelsevinst som växte med exakt hundra miljoner till totalt 332 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,27 euro per aktie, jämfört med 1,07 i fjol.
Konecranes: Krantillverkaren redovisar en högre orderingång, men rörelsevinsten är så gott som oförändrad. Det är också utdelningsförslaget på 1,25 euro per aktie. 
Wärtsilä: Motortillverkaren hade ett kämpigt slut på året, vilket innebar att helårsvinsten på 336 miljoner euro blev 26 miljoner lägre än året innan. Trots det föreslås en utdelning på 0,26 euro, två cent mer än i fjol. 
Kone: Stiltjen i den kinesiska byggsektorn störde hisstillverkaren under 2022. Resultatet på helårsbasis föll från 1,31 miljarder till 1,08, och bolaget är ett av få som föreslår sänkt utdelning. Förslaget är 1,75 euro, jämfört med 2,15 euro i fjol. 

ANDRA LÄSER