Grov förenkling

Ju yngre barn det handlar om, desto sämre förstår de sig på sitt eget bästa, till vilket också hör att ta hänsyn till andra.

18.11.2017 05:53
Bicca Olins (HBL 12.11) svar på min insändare (HBL 4.11), och det gensvar den fått i Facebook, är lika omoget som det beteende jag tog upp i min insändare. Olin ställer denna fråga: "Är det för mycket begärt att en vuxen människa inte jämför elever och studerande med svin när ungas värderingar och uppfattning om ett gott beteende går i kors med hur man själv ser på saken?"
Jag har aldrig jämfört några människor med svin, eftersom min hädangångne far som var veterinär brukade säga att det vore fult mot svinen, som är sociala, intelligenta och renliga djur. Olin tycks inte känna till det berömda bibliska uttrycket om att kasta pärlor för svinen. Trots svinens i övrigt förträffliga egenskaper förstår de sig inte på pärlor. Jag skrev inte heller att majoriteten av konsertens unga publik inte skulle ha uppfört sig ordentligt. De jag förargade mig över var inte i majoritet, men deras uppförande var störande – sannolikt enligt majoritetens uppfattning.
Olin tycks mena att alla barn och ungdomar skulle dela hennes uppfattning om vad som är intressant kultur och hur man bör eller kan uppföra sig på kulturella tillställningar, speciellt om man "har tvingats" till en tillställning. Detta är en lika grov förenkling som hennes diffusa påståenden om skolpersonalens eller samhällets "ålderdomliga" värderingar.
Det handlar inte bara om vad jag eller Olin personligen tycker. Det hör faktiskt till allmänbildningen att känna till etablerade internationella etikettregler. De har uppstått av den orsaken att det är mycket lättare och trevligare att leva i ett samhälle när man tar hänsyn till varandra. Etikettregler precis som andra regler, till exempel lagar, har inte uppstått ur intet – de brukar basera sig på sunt förnuft och allmänt delade värderingar. Och de är till för det gemensamma bästa – det är helt enkelt trevligare, om så många som möjligt följer dem.
Barn kanske tycker att vissa traditioner är löjliga och onödiga. När man blir vuxen börjar man förstå varför traditioner är viktiga. Ju yngre barn det handlar om, desto sämre förstår de sig på sitt eget bästa, till vilket också hör att ta hänsyn till andra. Därför hör det till framför allt föräldrars, men också skolpersonalens uppgifter att lära barn vett och etikett.

Eva Sundgren

Helsingfors

ANDRA LÄSER