Varför smittas allt fler vaccinerade?

30.12.2021 14:15
Antalet coronasmittade når nya rekord. Yle rapporterade på julaftonen om 3 223 nya fall i Finland det senaste dygnet. Det är det största antalet hittills. Under de två senaste veckorna är de nya fallen 27 000, sjukhusfallen 294, 59 får intensivvård. Efter julen är talen ännu högre. De ovaccinerade har anklagats, men de har ju inte ökat i antal. Om de står för majoriteten av fallen tar de väl snart slut eftersom de knappast finns i statistiken en andra gång.
Coronavaccinerna är inte i traditionell mening vaccin. Ett traditionellt vaccin innehåller en komponent av det som orsakar den sjukdom det används mot. Vaccinet aktiverar då immunförsvaret som bryter ner de sjukdomsalstrande bakterierna eller viruset.
De nya mRna-vaccinerna innehåller, kort sagt, delar som får kroppen att skapa det protein man programmerat dem att göra, i detta fall av coronaviruset. Efter injicering skapas virusmolekyler i kroppen. Mängden ökar för varje injektion.
Min fråga lyder: är det verkligen de ovaccinerade som står för större delen av smittfallen? Eller är det de vaccinerade som testar positivt, för att de producerar covid-19-molekyler? Är det därför fallen ökar ju fler som vaccineras?
Till exempel visar statistik för några specifika veckor hösten 2021 i Skottland att majoriteten nya fall är vaccinerade. Ungefär lika många är ovaccinerade som de som fått en dubbeldos. För dem som får sjukhusvård är nästan dubbelt så många vaccinerade jämfört med de ovaccinerade. För dödsfallen är skillnaden ännu markantare; antalet vaccinerade är mer än tredubbelt jämfört med de ovaccinerade (Public Health Scotland).
I Finland är det svårt att hitta motsvarande statistik. Här antecknas av någon orsak en vaccinerad som visar ett positivt PCR-testresultat som ovaccinerad flera dagar efter att ha vaccinerats.
Diagnostikchef Lasse Lehtonen på HUS säger att vaccinerade inte behöver testas för att få resultatet bekräftat, vilket betyder att de vaccinerade som smittas inte statistikförs. Det är inte hållbart att påstå att större delen av dem som behöver vård eller dör av covid-19 är ovaccinerade.
Trenden är oroande. Allt fler vaccinerade blir smittade, får sjukhusvård och dör av covid-19. Varför?

Bengt Ehrenstolpe,

Svenskby

ANDRA LÄSER