EU stryper åt vilseledande miljöreklam

Ett nytt direktivförslag från EU-kommissionen ska ge konsumenter tillförlitlig information om produkternas eller tjänsternas miljöegenskaper och minska så kallad grönmålning.

De strängare EU-spelreglerna ska hjälpa konsumenterna att jämföra produkternas miljökonsekvenser.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
24.03.2023 07:20 UPPDATERAD 24.03.2023 08:24
Enligt en färsk utredning från Finlands miljöcentral är över hälften av miljöreklamen osaklig eller vilseledande. Påståendena var mångtydiga eller viktiga aspekter saknades i informationen.
”Konsumenternas oro över klimatet och naturen återspeglas på marknaden. För närvarande kan konsumenterna ändå inte lita på påståenden som ”fossilfri” eller ”klimatvänlig”, eftersom det är alltför vanligt med grönmålning i marknadsföringen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo i ett pressmeddelande.

Tredjepartskontroll införs

Direktivförslaget förutsätter att företagen iakttar vissa minimikriterier för att verifiera produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser. Företagens miljöpåståenden ska basera sig på vetenskapliga rön och ta hänsyn till hela livscykeln av en produkt.
De gröna påståenden som används i reklam bör basera sig på tredjepartskontroll. Enligt förslaget ska EU-länderna utse en behörig myndighet för att övervaka genomförandet av direktivet och användningen av miljöpåståenden.
I framtiden ska endast miljömärken som används i hela EU tillåtas. Om nya miljömärken tas i bruk måste de innefatta mer ambitiösa miljömål än de befintliga märkena och kräva förhandsgodkännande av EU.
Läs också:
Finska företag får frivilliga spelregler mot grönmålning – klimatminister Ohisalo tror det blir en framgång

ANDRA LÄSER