Aktionsgrupp vill se klimatnödläge: "Nu är sista chansen att nå klimatmålet"

Klimataktionsgruppen Elokapina ordnade en fredlig demonstration utanför Ständerhuset på fredagen. Målet är att ett klimatnödläge ska utlysas i Finland.

Aktionsgruppen Elokapina ordnade en demonstration utanför Ständerhuset på fredagsmorgonen.
Tiotals kroppar ligger utspridda framför Ständerhusets trappor. Politikerna som ska in för att regeringsförhandla får gå runt hopen av kroppar på marken för att komma till huvudingången.
Det är aktionsgruppen Elokapina som vill uppmärksamma politikerna på att den kommande regeringsperioden är sista chansen att nå målet att stoppa klimatuppvärmningen vid 1,5 grader.
– Den här aktionen visar en bild av en möjlig framtid. Det finns en risk att människosläktet dör ut om vi inte tar tag i klimatfrågan genast, säger Elina Kauppila från Elokapina.
Gruppen har tre krav på det kommande regeringsprogrammet.
– För det första vill vi att man börjar tala sanning om klimatet och inte lindar in det i vackra ord. Det finns ingen osäkerhet i den här frågan, det råder konsensus inom forskningen om klimatuppvärmningen, säger Kauppila.
Det andra kravet är att Finland ska vara koldioxidneutralt redan 2025, alltså snabbare än målet nu är ställt. Det tredje kravet är en tillsynsgrupp bestående av vanliga medborgare som ska övervaka klimatprocesserna.
– Det ser nämligen ut som att den representativa demokratin inte fungerar tillräckligt snabbt i den här frågan.
Kauppila ser inte att kraven skulle vara orealistiska. Hon hänvisar till Storbritannien där man utlyst ett klimatnödläge.
– Det betyder att alla resurser koncentreras på klimatfrågan. Det vill vi se också i Finland.

ANDRA LÄSER