Författaren Juha Itkonen: "Social- och hälsovårdsministeriet gör politik av pandemin"

Författaren Juha Itkonen kritiserar i hårda ordalag Social- och hälsovårdsministeriet som enligt honom tagit en för stor roll i skötseln av pandemin. – Det är politiskt beslutsfattande som handlar om betydligt större saker än att få pandemin under kontroll, säger Itkonen.

Juha Itkonen anser att det i ett demokratiskt land som Finland måste finnas utrymme för kritik.
31.01.2022 15:50
I ett inlägg på Facebook riktar författaren Juha Itkonen skarp kritik mot Social- och hälsovårdsministeriets sätt att hantera restriktioner under coronapandemin.
"Begränsningar i människors liv och lagliga rätt att idka näring är godtagbara när de är absolut nödvändiga. Senast nu har det blivit klart att restriktioner på en kort tid blivit ett trevligt instrument för beslutsfattare att göra politik".

Ihan jokaisen suomalaisen pitäisi olla olla huolissaan siitä mitä maassamme tällä hetkellä tapahtuu, täysin riippumatta...

Posted by Juha Itkonen on Saturday, January 29, 2022
Vidare skriver Itkonen att det är förvånande att ministeriets "blinda ideologi" förbiser expertisens konsensus och ministeriets egna experters uppfattningar.
Juha Itkonens inlägg har delats över 450 gånger. Han är inte överraskad av att inlägget fått så stor genomslagskraft.
– Jag är ordförande för Statens konstkommission och har följt beslutsprocesserna. Det här inlägget är inte skrivet på lösa grunder, säger Itkonen.
Enligt honom hör kritik mot makthavare och beslutsfattare till ett demokratiskt samhälle. Han vill inte leva i ett samhälle där kritiken tystas ner.
– Social- och hälsovårdsministeriet har inte lyssnat på kulturfältets förslag om hur verksamheter kan fortsätta. Det är klart att restriktioner behövts under pandemin, men att de orättvist riktats mot vissa branscher är förvånande.

Tycker du att man försöker härska med en skrämseltaktik?

– Ja, det tycker jag. Jag har svårt att förstå ministeriets linje, trots att intentionerna att trygga folks hälsa är goda. Jag tycker att sättet att se på restriktionerna varit snävt. Tidigare hade ministeriet och THL en enhetlig linje, men under omikronvågen har ministeriet slagit in på en hårdare linje som är ofattbar. Det är politiskt beslutsfattande som handlar om betydligt större saker än att få pandemin under kontroll.
Itkonen säger att ministeriet strax innan vårterminens start rubbade på samhällsordningen med att tala om distansundervisning för skolelever, trots att regeringens ministergrupp hade kommit överens om att närundervisningen fortsätter.
– Den 7 januari hölls en presskonferens där minister Krista Kiuru (SDP) överdrev medvetet. När man har ett statligt ämbete och far fram med osanningar för att få igenom en egen vilja så är det oroväckande, säger Itkonen.
Han hänvisar till professorn i statsrätt, Pauli Rautiainen, som riktat kritik mot att Finland inte offentliggjort på vilka beslutsgrunder olika restriktioner och åtgärder bedöms som godtagbara
– Enligt Rautiainen har det uppstått en situation där Social- och hälsovårdsministeriet tagit på sig en roll som inte hör till ministeriet. Det har flera gånger kommit fram att det finns starka meningsskiljaktigheter mellan ministeriet och THL.
Itkonen säger att han varit i kontakt med Undervisnings- och kulturministeriet och att det då stått klart att det är Social- och hälsovårdsministeriet som dragit i trådarna under pandemin och att alla andra är statister.
– Det finns en strävan att vilja öppna upp samhället, men det sker väldigt långsamt och möjliggör inte en ekonomiskt sund verksamhet. Om man vill öppna stegvis så borde man diskutera med de berörda om hur man gör det smidigt. Målet ska vara en total öppning som i höstas.

Är du vaccinkritiker eller har du en misstro mot hälsomyndigheterna?

– Nej. Jag har fått två vaccin och varit coronasjuk. Jag tror på vetenskapen, men jag är på väg att tappa förtroendet för samhället. Om en allt större del inte litar på myndigheter är det mycket oroväckande. På kulturfältet sker en radikalisering hos folk som börjar vara trötta på att man förbiser dem. Visst kan man se min kritik som ett sätt att rubba samhället och det har jag kritiserats för. Men beslutsfattare ska kunna kritiseras, säger Itkonen.

ANDRA LÄSER