AI-poesi är inte framtiden

Diskussionen om artificiell intelligens utgår ofta från att framtiden redan är avgjord. Men innan vi bestämmer vilken teknik vi behöver, måste vi fråga oss vilket samhälle vi vill skapa. Att skriva poesi är inget orättvist arbete som maskiner borde befria oss från.