Finnlines rekryterar 200 till sina nya fartyg

Finnlines ger sig in i kampen om finländsk sjöfartspersonal. Rederiet rekryterar 200 fast anställda till de två nya fartyg som sätts i trafik nästa höst. Fartygen seglar under finsk flagg.

Finnlines rekryterar 200 personer till sina nya fartyg. Rederiet letar också redan efter säsongsanställda.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
23.12.2022 09:27
Finnlines inleder omedelbart rekrytering av 200 fast anställda till sina nya fartyg. Enligt sitt pressmeddelande värdesätter rederiet de finska sjöfararnas kunnande. De nya fartygen är så kallade ropax-fartyg och har kapacitet att ta dubbelt så många passagerare som de nuvarande.
De nya ropax-fartygen kommer att trafikera mellan Finland, Åland och Sverige på rutten Nådendal–Långnäs–Kapellskär. 
Det är delvis samma rutt som Viking Lines Rosella gått i kort trafik på. Rosella såldes i början av december till Grekland och slutar  trafikera mellan Mariehamn och Kapellskär i början av januari. Men Viking Line har meddelat att de anställda från Rosella kan räkna med anställning på rederiets andra fartyg.
Konkurrensen om finsk sjöfartspersonal är hård, speciellt under högsäsong. I somras hoppade till exempel pensionerade arbetstagare in på Viking Lines fartyg. Finnlines inleder också rekryteringen av säsonganställda nu.
Finnlines är en stor arbetsgivare för sjöfartsanställda i Finland. Av rederiets nästan 1 000 sjöfartsanställda är över 700 finländare. Rederiets flotta består av 23 fartyg, varav 18 seglar under finsk flagg.
"Vi kommer att lansera ett alldeles nytt servicekoncept på våra nya fartyg och för att vi skall kunna implementera det, börjar vi rekrytera i god tid”, säger Marco Palmu, ansvarig för Finnlines passagerartrafik i rederiets pressmeddelande.
De nya fartygen har vartdera kapacitet för 1 100 passagerare. Det innebär en dubblering jämfört med de nuvarande fartygen på rutten. Även fraktkapaciteten ökar från cirka 4 000 till 5 200 lastmeter. 
De nya ropax-fartygen är en del av Finnlines investeringsprogram om 500 miljoner euro.

ANDRA LÄSER