Sponda vill riva affärshus mitt i Helsingfors

Affärshuset på Mannerheimvägen 14 byggdes av en föregångare till Aktia för drygt 60 år sedan. Två år efter att banken flyttade kan huset nu komma att rivas. 

Mannerheimvägen 14 var Aktias hemadress i nästan 60 år.
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
07.12.2022 13:27 UPPDATERAD 07.12.2022 15:34
Fastighetsbolaget Sponda, som äger flera affärslokaler i centrala Helsingfors, vill riva affärshuset på Mannerheimvägen 14, i hörnet mot Kalevagatan. Det framkommer i en ansökan som har lämnats in till Helsingfors stads miljö- och tillståndssektion.
Fastigheten sitter ihop med köpcentret Forum genom så den kallade Marmorgången på gatuplan, där flera restauranger och affärer som Stadium och Ginatricot tidigare har verkat. De har flyttat ut en efter en under det senaste året. 
Även Aktia, som adressen är starkt förknippat med, lämnade huset för två år sedan. Byggnaden uppfördes ursprungligen som huvudkontor för Helsingfors sparbank, en föregångare till Aktia. 
Den nuvarande byggnaden är ritad av Kurt Simberg och uppfördes 1963. På platsen stod tidigare det så kallade Huberska huset, ett fyravåningshus i nyrenässansstil från 1890-talet. 
Så här såg Forumkvarteret ut i slutet av 1950-talet. Längst till höger står Hufvudstadsbladets redaktionshus.
I ansökan står det att affärshuset är föråldrat. Det går inte att uppdatera hustekniken till modern standard genom en renovering, enligt bolaget.
”Byggnadens husteknik måste förnyas, men på grund av den låga våningshöjden och den tvärgående balkstrukturen får man inte plats med modern husteknik i husstommen”, står det i ansökan. 
Sponda vill ersätta byggnaden med ett ungefär lika högt affärshus med högre våningshöjd. Det nuvarande huset har nio våningar, medan nybygget skulle få åtta våningar ovan jord och två under, enligt ansökan. De två översta våningarna planeras få takterass.

Museiverket: Beklagligt

Ärendet tas till behandling i miljö- och tillståndssektionen på torsdag. Sponda meddelar att de inte ger ut mer information om projektet innan ärendet är behandlat. 
Inför miljö- och tillståndssektionens möte har man bland annat hört Helsingfors stadsmuseum, stadsbildsgruppen, detaljplaneläggningen och grannarna. 
Stadsmuséet skriver i ett utlåtande till förslaget att det är beklagligt om den nuvarande byggnaden rivs. Dessutom förutsätts att utredningen av byggnadshistorien kompletteras med ytterligare dokumentation och inventering innan rivningen sker.
Den nuvarande byggnaden är inte skyddad i sig. Däremot finns begränsningar gällande fasaden, banklokalerna och byggnadens inverkan på stadsbilden inskrivna i detaljplanen.
Grannarna har inte anmärkt på rivningsplanerna. 

Ägdes tidigare av Konstsamfundet

Fastighetsbolaget Sponda köpte Forumkvarteret 2016 av Forum Fastighets Kb, där Konstsamfundet var största ägare. I samma veva blev Konstsamfundet största ägare i Sponda. 
Ett år senare avnoterades bolaget från Helsingforsbörsen i och med försäljningen av samtliga aktier till det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone, i en affär värd drygt 1,76 miljarder euro. Utöver Forumkvarteret äger Sponda bland annat köpcentret Citycenter mitt emot järnvägsstationen. 
Helsingin Sanomat var först ut med nyheten. 

ANDRA LÄSER