Elsparkcyklar oroar skolbarnsföräldrar

Många föräldrar är oroliga över att deras barn inte bryr sig om eller känner till trafikreglerna.

Elsparkcyklar har varit ett hett samtalsämne på sista tiden på grund av de många olycksfall som kopplats till dem.
09.08.2021 09:50
Cirka 40 procent av föräldrarna till små skolbarn är oroliga för att någonting ska hända barnet under skolvägen, visar en undersökning. Varannan tycker att eldrivna fortskaffningsmedel som elsparkcyklar försämrar tryggheten på skolvägen avsevärt.
I undersökningen deltog drygt 500 slumpmässigt utvalda finländare med barn i åldern 6–12. Enkäten gjordes av Yougov Finland på beställning av försäkringsbolaget If.
Den största delen av de tillfrågade, 70 procent, tycker att bilister utgör den största faran på skolvägen. Tung trafik och barnets egen oförsiktighet oroade också.
Den största faran med de eldrivna fortskaffningsmedlen är att det går att färdas väldigt fort med dem, anser föräldrarna.
Många är också oroliga över att barnen inte bryr sig om eller inte känner till trafikreglerna.
Över hälften tyckte ändå att en 12–15-åring är gammal nog att använda en elsparkcykel eller något annat liknande fordon.

ANDRA LÄSER