Osäkerheten är själva argumentet

De första europeiska reaktionerna på den ryska invasionen andades en endräkt som svarar mot det sanslösa i aggressionen. Lyckligtvis, det underlättar finländska beslut.

Med blicken fäst mot väst. President Sauli Niinistö besökte sin nytillträdde ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj i Kiev i september 2019.
Inför vår oundvikliga beslutsprocess ger denna allt överskuggande fråga perspektivet:
ANDRA LÄSER