Så förnyas familjeledigheterna – "Risk att målen om mer jämställdhet inte förverkligas"

Förslaget till familjeledighetsreform är färdigt. Det ger lika många föräldraledighetsdagar för bägge föräldrar om de är två – men i lagförslagets konsekvensbedömning medges det en risk för att förändringen kan bli blygsam, eftersom det går att överlåta en del av dagarna på den andra och hemvårdsstödet är som förr.

<i>S</i>ocial- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.
16.02.2021 10:30 UPPDATERAD 16.02.2021 15:38
I förslaget till nya familjeledigheter är en ledstjärna att det ska bli mer flexibelt när man tar ut sina föräldraledighetsdagar – till exempel om man vill sprida ut dem.
En annan ledstjärna är att man strävat efter att pappan eller den andra föräldern ska ta en större andel. Den nya modellen ska bestå av en graviditetspeng för den väntande föräldern före förlossning, och sedan 160 + 160 dagar föräldraledighet, en andel för vardera föräldern om de är två. En ensamstående kan ta bägge delar.

ANDRA LÄSER