Efter två års paus: 720 rekryter vid Nylands brigad svor eden inför ännu fler anhöriga

För första gången på över två år fick beväringarnas anhöriga besöka Nylands brigad. Gassande sol och tvåtusen besökare fyllde garnisonen på lördagen.

I samband med krigsmannaedgången och försäkran blev rekryterna utnämnda till jägare under lördagens ceremoni vid Nylands brigad.
Julia Lönnfeldtjulia.lonnfeldt@ksfmedia.fi
13.08.2022 19:46
Augustilördagen är varm och flera av beväringarnas anhöriga söker skydd från solen under träd och intill byggnader. På lördagen avlade cirka 720 rekryter sin krigsmannaed eller krigsmannaförsäkran vid Nylands brigad. Under ceremonin blev rekryterna samtidigt utnämnda till jägare.
Föräldrar, släktingar, partner och vänner försökte under ceremonin och förbimarschen få syn på sina egna beväringar, men att urskilja vem som är vem är krångligt. ”Alla ser ju likadana ut!”, var de flera åskådare som kommenterade.
Efter ceremonin fick besökarna umgås med beväringarna på garnisonsområdet.
Jägare Viktor Engström får besök av mamma Teresia Tötterman-Engström, lillebror Rickard Engström och pappa Mats Engström.
Bland dem som valt att besöka soldathemmet var jägare Viktor Engström med sin familj. Han fick besök av mamma Teresia Tötterman-Engström, lillebror Rickard Engström och pappa Mats Engström. Familjen är från Nykarleby.
– Det har gått relativt bra trots värmen, det är än bättre så här än ösregn, säger Tötterman-Engström.
Flera av beväringarna och deras anhöriga ville besöka Nylands brigads soldathem.
På grund av utrymmesbrist fick varje beväring bjuda in högst tre personer till garnisonen. För jägare Engström var det ett naturligt val att bjuda in sina föräldrar och sin bror eftersom de är hans närmaste anhöriga. Lillebror Rickard ska själv rycka in om två år.
– Jag var senast här och drack kaffe år 1986, säger Mats Engström, då HBL frågar om någon besökt brigaden förut. Då tjänstgjorde han på brigaden i elva månader.
Familjen Sundström och familjen Hjulfors njuter av skuggan. Båda beväringarna tillhör 1. kustjägarkompaniet.
I skuggan sitter två familjer och talar med varandra, båda från Larsmo. Jägare Josef Sundström har bjudit in sina föräldrar Per och Malin Sundström till brigaden. Också jägare Filip Hjulfors har bjudit in sina föräldrar, Leif och Elisabeth Hjulfors.
– Vi har varit här tidigare då Filips äldre bröder var i militären, men då hölls krigsmannaedgången i Ekenäs centrum. Det var fint, säger Elisabeth Hjulfors.
Vid kommandot ”eteen – vie” ska beväringarna raskt förflytta vapnet från ryggen till att hålla det framför sig.
Under krigsmannaedgången och försäkran krävs att beväringarna står stilla en längre stund. Till följd av det är det inte ovanligt att ett antal beväringar blir svimfärdiga, speciellt då det är varmt ute.
Jägare Sundström säger att de förberett sig genom att dricka rikligt med vatten och att ingen från deras kompani svimmade under ceremonin.
Jägare Matias Backlund med farfar Lasse och föräldrarna Johanna och Tom Backlund.
För nästan 60 år sedan utförde Matias Backlunds farfar Lasse Backlund sin militärtjänstgöring vid Nylands brigad. På lördag besökte han återigen brigaden då barnbarnet Matias skulle svära krigsmannaedgången och utnämnas till jägare. Föräldrarna Johanna och Tom Backlund är också de med under besöket.
– År 1963 tjänstgjorde jag här i tio och en halv månad, säger Lasse Backlund.
Minnena från tjänstgöringen är inte alla muntra, eftersom han egentligen ville till marinen – något Nylands brigad inte var en del av under den tiden. Dessutom skadade han sig under underofficerskursen och tvingades avbryta den.
Familjen, som är från Åbo, går sedan vidare. På garnisonsområdet finns ännu mycket kvar att se på.

ANDRA LÄSER