Hur "avdunstar" eller sugs kolet upp i luften?

Kolet efter svedjebruket finns ännu tusen år senare i våra skogsmarker om man tar en spade och gräver tillräckligt djupt. Varför har detta kollager inte fungerat som utsläppskälla?

23.03.2021 09:32
Kunde Paula Lönnemo och Heikki Simola (HBL Debatt 19.3) vänligen också förklara hur det kalhuggna området fungerar som utsläppskälla följande 10-20 år? Hur "avdunstar" eller sugs kolet upp i luften? Kolet är ju bundet i marken!
Under den kalhuggna ytan i alla våra skogar finns ännu rester av kolet som uppstod när svedjebruket i Finland var som värst mellan 1000–1850, då tyskarna kom till Finland. När de kom hade vi förstört nästan 50 procent av våra skogar genom svedjebruk.
Kolet finns ännu tusen år senare i våra skogsmarker om man tar en spade och gräver tillräckligt djupt. Varför har detta kollager inte fungerat som utsläppskälla?
Hoppas Lönnemo och Simola kan förklara varför de svedjade områdena inte fungerade som utsläppskälla, men våra kalhyggen 2021 gör det?

Mikael Jurvélius,

Turenki

ANDRA LÄSER