Drygt 200 äldreboenden har för få på jobb – så här är läget i Svenskfinland

Elva procent av de äldreboenden som erbjuder dygnetruntvård har för få på jobb, och når inte upp till personaldimensioneringen om 0,6 vårdanställda per klient. Dessutom har rekryteringen blivit svårare, visar en färsk rapport från Institutet för hälsa och välfärd.

Dygnetruntvården för äldre kämpar om vårdpersonalen. Då befolkningen åldras kommer det att behövas allt fler på jobb inom vården.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
30.08.2022 05:01 UPPDATERAD 30.08.2022 21:21
Från april 2023 ska personaldimensioneringen inom dygnetruntvården för äldre ha nått målet om 0,7 anställda per klient. Sedan årsskiftet gäller en minimidimensionering om 0,6 anställda per klient, men i maj låg drygt 200 enheter fortfarande under gränsen. Det visar en färsk uppföljningsrapport från Institutet för hälsa och välfärd.
Dessutom har rekryteringen försvårats, säger ledande forskaren Hanna Alastalo vid institutet.
– Cheferna inom dygnetruntvården rapporterade om 3 700 misslyckade rekryteringar, då man inte lyckats rekrytera en person med den utbildning man sökte. Det är mer än 1 000 fler än vid den förra uppföljningen, säger Alastalo.
Den förra uppföljningen gjordes i november i fjol, och då var det fortfarande närmare 30 procent av enheterna som inte nådde upp till en personaldimensionering om 0,6. 
– Så utvecklingen har gått åt rätt håll. Det beror på att man lyckats rekrytera fler vårdbiträden, sammanlagt 900 personer, som kan bistå med olika uppgifter. Däremot är antalet sjukskötare och närvårdare fortfarande detsamma, säger Alastalo.

Behövs: 3 400 anställda till

Då fler vårdbiträden rekryterats har närvårdare och sjukskötare kunnat ägna sig mer åt egentligt vårdarbete i stället för andra uppgifter. Men den här optimeringen börjar ha nått sitt tak: enligt uppföljningen ägnar närvårdarna nu 96 procent och sjukskötarna 94 procent av sin arbetstid åt egentligt vårdarbete.
– Här finns inte särskilt stor potential höja andelen vårdarbete bland sjukskötare och närvårdare längre, även om det kan finnas mån att höja på enskilda boenden. 
För att nå en personaldimensionering om 0,7 anställda per klient inom dygnetruntvården i alla enheter skulle det behövas 3 400 anställda till fram till våren, har Institutet för hälsa och välfärd kalkylerat. 
Personaldimensioneringen inom dygnetruntvården har varit föremål för politisk dragkamp, och åsikterna går isär i fråga om att rucka på målet och övergångstiden. Alastalo tar inte ställning till målet, men:
– Att rekrytera 3 400 till före april verkar ganska tröstlöst, då man ser till resultaten av uppföljningen. I ljuset av forskningen behövs en längre övergångsperiod för att nå målet.
På sikt blir behovet långt större. För tillfället får ungefär 10 procent av dem som fyllt 80  dygnetruntvård, medan 23 procent får regelbunden hemvård. Fram till 2030 beräknas antalet 80 år fyllda öka med 116 000 personer.

Vid de här äldreboendena i Svenskfinland hade man ännu inte nått kravet på 0,6 anställda per klient

Institutet för hälsa och välfärd har följt upp hur väl enheterna inom dygnetruntvården uppfyller kraven på personaldimensionering. Siffrorna gäller maj 2022.
Dahliahemmet, Kimito, 0,55
Silverbacken, Kimito, 0,56
Servicehuset Grannas, Pargas, 0,56
Servicehuset Regnbågen, Pargas, 0,58
Tunaro vårdhem, Esbo, 0,53
Mariahemmet, Raseborg, 0,59
Sandbo, Kronoby, 0,55
Westerhemmet, Malax, 0,58
Aspgården, Korsholm, 0,59
Folkhälsans gruppboende i Korsholm, Korsholm, 0,57
Solhörnan servicehus, Korsholm, 0,48
Björkbacka, Jakobstad, 0,55
Hagaborg, Nykarleby, 0,57
Wilhelmina, Borgå, 0,44
Gråberg, Det goda livets hus, Lovisa, 0,58
Servicehuset Eleonora, Lovisa, 0,56
Taasiagården, Lovisa, 0,52
Servicehuset Nova, Hangö, 0,46
Källa: Källa: Institutet för hälsa och välfärd

ANDRA LÄSER