Första chansen att se ett stycke nyrenoverad gasklocka med häftigt tak i Helsingfors

Hur känns det att stå inne i en gasklocka från 1910? Det svaret kommer festivalbesökaren att ha i sommar.

Det är 40 meter upp till taket till gasklockan i Södervik.
För den som tänker gå på Flow-festivalen i sommar den 12-14 augusti väntar en spännande upplevelse. Det är i princip första gången som någon kan gå in i en av de två gasklockorna som finns på festivalområdet i Södervik i Sörnäs.
Gasklockan kan också ses av den som åker längs med Sörnäs strandväg från centrumhållet och svänger av till höger och i riktning mot Brändö bro.
Efter en lång renovering som har räckt fyra år är man nu nästan i mål. Under Flow ordnas en konstutställning i den 40 meter höga gasklocka som är byggd i tegel.
Vad som händer med gasklockan efter det är oklart. För flera år sedan var Föreningen för levande musik i Helsingfors, Elmu, intresserad av att flytta in i gasklockan. Men Elmu har nu lokaler i Kasåkern.
För att någon ska kunna ha stadigvarande verksamhet i gasklockan krävs att man bygger till. De enda som i princip finns i byggnaden nu är värme och luftkondition.
Så här ser det ut inne i den gamla gasklockan i Södervik. Man har bevarat gasventilerna. I bakgrunden syns också den mätare som brukade visa hur mycket gas det finns i behållaren.
Renoveringen har tagit lång tid eftersom det läckte vatten från taket i flera år. Fukten hade satt sig i tegelväggarna. De räckte ett helt år att torka teglet innan man kunde rappa fasaden.
– Under renoveringen såg vi till att byggnaden inte blir i ett sämre skick än vad den var, säger projektchefen Johanna Hytönen på Helsingfors stad.
Byggnadens bottenbjälklag har förnyats. Samtidigt har man också förstärkt grunden genom att påla marken.
Men det finns fortfarande mer att göra i gasklockan.
– Den kanske ser klar ut, men den är inte det.
Till exempel ska golvstrukturen göras klar och sannolikt ska även väggarna rappas ända upp till taket. Vidare ska en del av teglet högst upp rengöras. Allt det här sker när man vet vad som händer med gasklockan.

Gaslager fram till 80-talet

Staden har mätt halten av kemiska föreningar i luften i gasklockan, och mätningen visade att halterna är så låga att byggnaden går att använda temporärt.
Området som gasklockan ligger på är klassat som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Den andra gasklockan som finns i Södervik är öppen och av stål.
Den renoverade gasklockan är byggd 1910, medan den som är av stål är från 1929. Den äldre gasklockan användes som gaslager ända fram till 1980-talet.
I samband med renoveringen har man också sanerat marken. Den har varit smutsig på grund av gasproduktionen. Nu är marken trygg att använda.
Södervik förändras snabbt. För lite mer än två veckor sedan öppnade en 300 meter lång ny gata mycket nära gasklockorna.
Vilhelmsbergsgatan fick då en förlängning. Det innebär att fordon, cyklister och fotgängare har en direkt anslutning till Fiskehamnen från Sörnäs strandväg.
– Det är ganska exceptionellt att en helt ny gata byggs i centrumområdet, oftast, när något bygge är på gång rör det sig om en renovering, sade projektledaren Timo Säynätjoki på Helsingfors stad då.
Södervik är aktuellt också för att det finns planer på att bygga ett evenemangscenter på området. Företaget Suvilahti Event Hub vill ordna publikevenemang samt bygga kontors-, affärs-, restaurang- och hotellfastigheter på området.

ANDRA LÄSER