Seta ger pris till Kyrkans enhet för familjefrågor

Kyrkans enhet för fostran och familjefrågor har bland annat gett ut en publikation om hur hbtq-personer mår i församlingarna.

Kyrkans enhet för fostran och familjefrågor fick Setas informationspris Asiallisen tiedon omena. Från vänster Setas ordförande Sakris Kupila, enhetens expert Sari-Annika Pettinen och enhetschef Jarmo Kokkonen.
22.09.2021 09:15 UPPDATERAD 22.09.2021 09:21
Seta delar ut sitt pris för saklig information, Asiallisen tiedon omena, till evangelisk-lutherska kyrkans enhet för fostran och familjefrågor. Enligt motiveringen har enhetens sakkunniga förtjänstfullt arbetat med att sprida information om kön och sexuell orientering, familjers mångfald och försvar av hbtq-personer, speciellt i församlingarnas familjearbete.
"Kyrkan når en stor del av befolkningen och är för många en viktig del av livet. Många hbtq-personer känner sig ändå inte välkomna i kyrkan. Därför är det viktigt att kyrkan aktivt uttrycker och strävar efter att alla ska kunna känna sig bemötta med respekt", säger Setas ordförande Sakris Kupila i ett pressmeddelande.
Setas styrelse uppskattar bland annat enhetens seminarier med regnbågstema och nämner publikationen "Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna?".
"Inom fostran, parrelationsarbetet och familjerådgivningen har kyrkan redan länge mött människor jämlikt och med respekt för mångfald. Priset är alltså en erkänsla för kyrkans pionjärer vars arbete vi har fortsatt", säger enhetens chef Jarmo Kokkonen i pressmeddelandet.
Organisationen Seta arbetar med frågor som berör bland annat könsidentitet och sexuell läggning. Priset för saklig kommunikation beviljades första gången för 30 år sedan, 1991.

ANDRA LÄSER