Forskare vill förbjuda minkfarmarna med anledning av covid-19

Forskare vill förbjuda minkfarmarna i Sverige av djurskyddsskäl, men också på grund av covid-19. Hotet existerar även i Finland, men det har ännu inte realiserats, säger experter.

För tillfället pågår en uppdatering av lagstiftningen som många hoppas ska föra med sig bättre förhållanden för djuren inom pälsnäringen.
Elsa Kemppainen/SPT
28.09.2020 18:29
Totalt 120 forskare och veterinärer kräver att minkfarmningen ska avskaffas i Sverige, i en insändare i Dagens Nyheter. De inspireras av Nederländerna där en nedläggning av farmarna påskyndats av coronaviruset.
Under våren fick flera minkar i Nederländerna lunginflammation och dog. Man konstaterade att minkar smittats av coronaviruset på en tredjedel av minkfarmarna i landet, enligt insändaren.
– Farmarna har setts som reservoarer för epidemin, man har tvingats avliva hundratusentals minkar och i vissa fall har även människor smittats, säger Bo Algers, veterinär och professor emeritus i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
I Sverige har man ännu inte påträffat coronaviruset på minkfarmar men de är enligt professorn en potentiell väg för smitta och en riskfaktor.
I grunden finns ändå ett större problem, menar gruppen bakom insändaren.
Bo Algers vid Svenska latbruksuniversitetet är en av de forskare som vill förbjuda minkfarmarna i Sverige.

"Filibusterforskning"

I år gjorde SLU en utredning och Jordbruksverket en analys på begäran av regeringen. Resultatet var att det behövs mer forskning.
– Vi är ett antal forskare som tröttnat på det här. Vi vet att minkarna inte kan utföra sitt naturliga beteende i den här sortens djurhållning, säger Bo Algers.
– Det pågår filibusterforskning kring dessa frågor, säger Algers.
Han använder en term ur politiken och menar att forskningen fokuserar på något annat än det väsentliga för att fördröja beslutsprocessen. Man provar hur minkarna påverkas av att ha en boll i buren eller ett extra golv, fastän problemet är att de saknar en naturlig levnadsmiljö.
– Vi har tröttnat på det här. Det finns en fin djurskyddslag men den implementeras inte ordentligt.
Diskussionen har pågått i 30 år, redan 1990 gick veterinärmedicinska sällskapet ut med en rapport om att minkhållningen inte mötte de krav som djurskyddslagen ställde. Många utredningar har gjorts och de har alla kommit fram till i stort sett samma sak.
År 2019 skärptes kraven i djurskyddslagen för vad som är naturligt beteende vilket också gäller för minkar.

Riskerna finns också här

Enligt Tarja Sironen, professor i virologi vid Helsingfors universitet, finns det inga fall av covid på finländska pälsfarmar men man följer med situationen noga.
– Covid har smittat från människor till minkar i andra länder, om epidemiläget förvärras hos oss finns risken även här, man har också förberett sig för detta.
Laura Hänninen vid Helsingfors universitet har följt med situationen med covid och pälsdjursnäringen noga. Hon är klinisk lärare vid avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin vid den veterinärmedicinska fakulteten.
– Både virologer och industrin följer noga med situationen här i Finland. Situationen tas på allvar och riskerna finns, de har bara inte realiserats här ännu.
I Finland är coronasituationen en annan än i Sverige och speciellt i Österbotten där de flesta minkfarmarna finns är fallen relativt få, säger Laura Hänninen.
Djurskyddsombudsmannen Saara Kupsala påpekar att pälsnäringen är en större industri i Finland än i Sverige.
– I Sverige håller pälsnäringen på att minska, säger hon.
I Finland har pälsnäringen lidit av coronan eftersom försäljningen av pälsar minskat. Dessutom pågår också här en diskussion om djurens levnadsvillkor som av många anses vara för begränsade.
På politiskt håll har det förts en diskussion om att sluta med pälsnäringen. För tillfället pågår en uppdatering av lagstiftningen som många hoppas ska föra med sig bättre förhållanden för djuren.
– Djuren lever i små burar i en enformig omgivning.

Mindre risk på små farmar

Vid Finlands pälsdjursuppfödares förbund Fifur är Steven Frostdahl inte särskilt orolig, men nog medveten om risken. I Finland är farmerna små familjeföretag, till skillnad från Danmark och Nederländerna. Då finns heller inte samma risk för smittspridning.
– Jag har svårt att se minkarna på de finländska pälsfarmerna som någon nämnvärd risk för smittspridning. Det är nog mellan människor som de stora riskerna finns.
Han anser att det inte finns någon överhängande risk för smittspridning på farmarna om man följer vissa försiktighetsåtgärder, håller farmarna informerade och tar situationen på allvar.
– Jag har en känsla av att de finländska farmarna är trygga om man är försiktig och uppmärksam.

ANDRA LÄSER