Utförligt om kadettkårens hundra år

I Kadettkårens innehållsrika historik redogör Markku Iskanius bland annat ingående och djuplodande för kårens alla verksamhetsformer, alla insignier, kadettmärken, värderingar och traditioner.

Kadettkåren är den samlande organisationen för de kadettofficerare som avlagt officersexamen. Kåren är en frivillig gemenskap och ideell försvarsförening. Den nygrundade Kadettkåren formades främst till ett starkt brödraskap ägnat att upprätthålla kontakten medlemmarna emellan samt att främja samhörigheten, broderskapet och en fosterländsk officersanda bland kadettofficerarna och hela officerskåren.

ANDRA LÄSER