Här är hela listan på de bästa svenska gymnasierna

Gymnasiet Lärkan klarade sig bäst bland de svenskspråkiga gymnasierna i vårens studentskrivningar med avseende på medeltalen i de obligatoriska ämnena, enligt Studentexamensnämnden

Gymnasiet Lärkan ligger på sjätte plats.
Nästa bland de svenskspråkiga är Katedralskolan i Åbo på 19:e plats, sedan följer Kotka svenska samskola (23:e), Mattlidens gymnasium (26) och Vasa Övningsskola (29).
Etelä-Tapiolan lukio i Esbo har det högsta medeltalet i de obligatoriska ämnena i vårens studentskrivningar, meddelar nämnden. De två andra i topp tre är Ressun lukio och Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu.
FNB presenterar senare i dag sin egen jämförelse där de studerandes ingångsnivå beaktats.
Här är listan på de svenska gymnasiernas placeringar (jämförelse av medeltal i obligatoriska ämnen)
6. Gymnasiet Lärkan
19. Katedralskolan i Åbo
23. Kotka svenska samskola
26. Mattlidens gymnasium
29. Vasa övningsskola
30. Gymnasiet Grankulla samskola
52. Svenska privatskolan i Uleåborg
53. Virkby gymnasium
59. Borgå Gymnasium
62. Brändö gymnasium
74. Ekenäs gymnasium
85. Karis-Billnäs gymnasium
86. Kronoby gymnasium
88. Vörå samgymnasium
103. Svenska samskolan i Tammerfors
107. Korsholms gymnasium
119. Pargas svenska gymnasium
128. Pedersöre gymnasium
139. Sibbo gymnasium
140. Tölö gymnasium
143. Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
155. Närpes gymnasium
167. Topeliusgymnasiet i Nykarleby
171. Kristinestads gymnasium
195. Karleby svenska gymnasium
232. Ålands lyceum
243. Kimitoöns gymnasium
244. Gymnasiet i Petalax
247. Jakobstads gymnasium
263. Hangö gymnasium
264. Lovisa Gymnasium
292. Vasa svenska aftonläroverk
313. Helsinge gymnasium
321. Vasa gymnasium
354. Björneborgs svenska samskola
355. Kyrkslätts gymnasium

ANDRA LÄSER