Tukes: Historiskt få ögonskador på grund av fyrverkerier vid nyår

Fem personer fick ögonskador som krävde sjukhusvård av nyårsraketer, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Nyårsraketerna orsakade förhållandevis få ögonskador vid årsskiftet, enligt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.
SPT
24.01.2020 08:01
Finlands Ögonläkarförening har fört statistik över ögonskador som orsakats av fyrverkerier sedan början av 2000-talet. Vid årsskiftet 2019-2020 var antalet ögonskador som orsakades av nyårsraketer mindre än någonsin tidigare under denna tidsperiod, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.
Enligt Tukes fick fem personer ögonskador som krävde sjukhusvård till följd av fyrverkerier vid årsskiftet. Uppgifterna baserar sig på information som Finlands Ögonläkarförening samlat från sjukhusen.
Bland de skadade finns en kvinna och fyra män. Männen hade hanterat fyrverkeripjäser själva medan kvinnan inte gjort det. En av de skadade är under 18 år gammal. En av de fem skadade hade använt skyddsglasögon.
Tiden kring nyår sysselsatte räddningsverket mer än ett år tidigare, meddelar Tukes. Under tiden 27 december–5 januari fick räddningsverket 92 larm på grund av bränder som bedöms ha orsakats av fyrverkeripjäser. Tio av uppdragen var byggnadsbränder.

Ögonskador som krävt sjukhusvård vid nyår

2019–2020: 5.
2018–2019: 13.
2017–2018: 12.
2016–2017: 12.
2015?2016: 31.
2014?2015: 17.
2013?2014: 11.
2012-2013: 15.
2011-2012: 19.
2010-2011: 27.
2009-2010: 47.
2008-2009: 46.
2007-2008: 44.
2006-2007: 32.
2005-2006: 22.
2004-2005: 31.
2003-2004: 32.
2002-2003: 19.
2001-2002: 36.
2000-2001: 30.
Källa: Säkerhets- och kemikalieverket,Finlands Ögonläkarförening

Bränder som uppstått under tiden 27 december–5 januari där brandorsaken har bedömts vara fyrverkerier

2019–2020: 92.
2018–2019: 60.
2017–2018: 67.
2016–2017: 106.
2015?2016: 136.
2014?2015: 75.
2013?2014: 96.
2012-2013: 44.
2011-2012: 78.
2010-2011: 69.
2009-2010: 62.
2008-2009: 236.
2007-2008: 227.
2006-2007: 155.
2005-2006: 81.
2004-2005: 84.
2003-2004: 66.
Källa: Säkerhets- och kemikalieverket, Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik

ANDRA LÄSER