Postcovid bakom fyra av Ilmarinens beslut om invalidpension

Under fjolåret fick arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 8 procent färre ansökningar om invalidpension än året innan.

Ilmarinen tror att det kommer betydligt fler ansökningar om invalidpension på grund av postcovid i år än i fjol.
13.01.2022 11:57 UPPDATERAD 13.01.2022 13:37
De flesta ansökningar om invalidpension som Ilmarinen tar emot handlar om problem med den psykiska hälsan. Den vanligaste diagnosen är depression, och här noterar Ilmarinen en kraftig tillväxt i åldersgruppen 18–29 år under fjolåret.
För de unga kvinnornas del handlar det om en ökning av beviljad invalidpension på hela 30 procent jämfört med året innan.
Nytt för fjolåret var femton ansökningar med motiveringen postcovid, det vill säga långvariga covidrelaterade symtom. Fyra av ansökningarna beviljades, i ett fall handlade det om permanent invalidpension.
Ilmarinen skriver i ett pressmeddelande att de sökande alla hade underliggande sjukdomar som utgör en riskfaktor för allvarlig coronavirusinfektion, och att de i snitt närmade sig pensionsåldern.
Totalt fick Ilmarinen in 10 500 ansökningar om invalidpension under fjolåret. Fler än var tredje fick ett nekande svar.

ANDRA LÄSER