Den försmådde symfonikern Schumann är rehabiliterad

Också Clara Schumanns 200-årsdag uppmärksammades när Tapiola Sinfonietta spelade alla Roberts symfonier.

Roger Norrington hör till dem som gjort mest för att lyfta fram Robert Schumanns symfonier på repertoaren.
Fram till 1870-talet ansågs Robert Schumann vara Beethovens enda verkliga arvtagare och tidens främsta symfoniker. Sedan gjorde Beethoven- och Schumannbeundraren Brahms entré, nationalromantiken universaliserades, smaken förändrades och Schumanns symfonier tappade i uppskattning och popularitet.
ANDRA LÄSER