Ny lag träder i kraft: Personer som begår allvarliga brott kan mista sitt medborgarskap

Personer med dubbelt medborgarskap som begår allvarliga brott som riktar sig mot Finland kan från och med maj förlora sitt finska medborgarskap, meddelar Inrikesministeriet.

Lagen gäller flera allvarliga brott, men inte sexualbrott.
Statsrådets förslag på en ändring av medborgarskapslagen har nått republikens president. Enligt planen ska president Sauli Niinistö stadfästa lagändringen på fredag så att den nya lagen kan träda i kraft den 1 maj.
Lagändringen innebär att en person med dubbelt medborgarskap kan förlora sitt finska medborgarskap om personen gör sig skyldig till vissa landsförräderi- eller terroristbrott som har minst åtta års fängelse som strängaste straff. Exempel på sådana brott är äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och spioneri.
Också till exempel brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott och kapning kan orsaka förlust av medborgarskapet om brottet har haft ett terroristiskt syfte och riktat sig mot Finlands vitala intressen.
Ännu en förutsättning för att en person kan förlora sitt medborgarskap är att personen döms till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år. Det är Migrationsverket som fattar beslutet om förlust av medborgarskap.
Lagen kan inte tillämpas på brott som skett innan den träder i kraft. Således kan till exempel finländska IS-krigare som gjort sig skyldiga till brott i konfliktområdet i Mellanöstern inte fråntas sitt finska medborgarskap.
I januari sade inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) till Yle att också personer med dubbelt medborgarskap som gör sig skyldiga till grova sexualbrott borde kunna fråntas sitt finska medborgarskap. Mykkänens uttalande kom efter att sexualbrottshärvan i Uleåborg uppdagats. Den aktuella lagändringen berör dock inte sexualbrott.
ANDRA LÄSER