Insändare: Finska elever måste få förkovra sin yrkesvokabulär på svenska

23.10.2022 17:17
I juni godkände Finlands regerings ministerarbetsgrupp för kunnande, bildning och innovationer ett utvecklingsprogram för att utveckla och stärka undervisningen och lärandet i det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Programmet består av åtta åtgärder som ska förverkligas 2022–2023 i samarbete med bland annat Nätverket Svenska nu och Svenska Finlands folkting.
En av åtgärderna gäller stöd till svenskundervisningen inom yrkesutbildningen. En yrkesinriktad grundexamen på finska omfattar studier i det andra inhemska språket för endast en kompetenspoäng. Det finns behov av relevant material som läraren flexibelt kan använda sig av i undervisningen. Eleverna måste få förkovra sin yrkesvokabulär och få en insikt om i vilka situationer de kan behöva svenskan i yrkeslivet.
Svenska nu lanserade nyligen läromaterialet Mitt drömyrke, som består av videor där svenskspråkiga studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken. Till videorna finns hörförståelseuppgifter och olika slags övningar som eleverna kan göra för att öva sitt yrkesspecifika ordförråd. Materialet innehåller också en helhet om Svenskfinland och finlandssvenska dialekter. Eleverna kan lyssna på studeranden, som är hemma från olika delar av landet, berätta om sina hemorter.
En av personerna i materialet är Sonja som studerar till kosmetolog vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors. På videorna berättar hon om sina mångsidiga och människonära studier samt om livet i Helsingfors. Sonja tycker att det bästa med Helsingfors är att det är så lätt att ta sig från en plats till en annan. Efter studierna vill hon jobba i en kosmetikbutik eller i ett importföretag.
Finska statsmaktens utvecklingsprogram för andra inhemska språket är ett välkommet initiativ. Nätverket Svenska nu vill uppmuntra finskspråkiga elever att våga använda den svenska de kan och erbjuda dem upplevelser som väcker intresset för språket. Vi hoppas att vårt nya läromaterial ger finskspråkiga elever nya insikter om språkkunskapernas betydelse i arbetslivet och hur mycket de har gemensamt med Sonja och andra svenskspråkiga finländare.
Mikael Hiltunen, projektchef, Hanaholmens Svenska nu-nätverk

ANDRA LÄSER