Thomas Wilhelmsson: "Prao är enormt viktigt"

Allt samarbete mellan skola och arbetsliv är välkommet, menar tidigare universitetskanslern Thomas Wilhelmsson. Inte minst i en värld som allt mer går mot korta jobb och osäkra anställningar.

Thomas Wilhelmsson menar att digitaliseringen ställer krav på en ny pedagogik. Han menar att behovet av kritiskt tänkande och kreativitet kommer att öka i framtiden.
Gå en utbildning och få en fast anställning. Den devisen har kanske levt ut sin tid när gigekonomin gör intåg. Gigekonomi är termen för en ny sorts arbetsmarknad där man säljer sina tjänster till flera olika företag eller aktörer, utan att vara fast knuten till en enda arbetsgivare.
ANDRA LÄSER