Då alkoholen förbjöds tog finländaren till flaskan som aldrig förr – och spritkriget kunde starta

Den 1 juni 1919, då förbudslagen trädde i kraft i Finland, smakade nykterhetsrörelsen segerns ljuva sötma. Nu skulle finländarna överge spriten för en trygg arbetsmiljö och ett lugnt familjeliv. Men de nya bestämmelserna fick motsatt effekt och myndigheterna såg hjälplöst på då skärgården förvandlades till scen för massiva smugglingsoperationer och gängkriminalitet.

15.05.2020 13:41 UPPDATERAD 16.05.2020 12:15
Under senare hälften av 1800-talet utvecklades nykterhetsrörelsen i Finland till en folkrörelse. Från att främst ha förespråkat ett måttligt alkoholbruk, började allt fler nykterhetsivrare i stället tala för total avhållsamhet.
– Absolutismen var en främmande och exotisk idé, som sjömän och andra resenärer hämtade med sig från de anglosaxiska länderna till Finland, berättar historieläraren Jimmy Holmberg, som i sin pro gradu-avhandling studerade nykterhetsföreningarnas verksamhet i Pojo socken 1887–1919.

ANDRA LÄSER