Stort intresse för huvudstadsregionens gymnasier

De svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen har fått veta hur många studerande som sökt i första hand till utbildningarna. Intresset för gymnasierna är stort.

Tölö gymnasium lockar till sig studerande till alla linjer.
Niclas Lönnqvist
13.03.2020 12:46 UPPDATERAD 13.03.2020 13:27
I gymnasiet Lärkan finns det fler platser än de som valt gymnasiet som sitt första val. Rektor Magnus Westerlund har en klar förklaring. Skolhuset i Haga ska renoveras från och med 2021 och skolan är i exil i 1,5 år.
– Det är alldeles klart att renoveringen av vårt skolhus har en inverkan på antalet sökande. Det här var ingen överraskning för mig. Jag var beredd på att det kunde gå så här, säger Westerlund.
I Brändö gymnasium uppger rektor Mikael Nyholm att antalet sökande till gymnasiet varit på en rätt stabil nivå de senaste åren.
– Intresset för idrottslinjen är stort och det är glädjande. Men annars så upplever jag intresset för vårt gymnasium som ganska stabilt utan större fluktuationer, säger Nyholm.
I Tölö gymnasium har man märkt ett klart ökat intresse för skolan, och det märks också i statistiken.
– Antalet sökande till oss har ökat betydligt jämfört med i fjol, både till våra linjer inom bildkonst och humanekologi och till den allmänna linjen. Till exempel till linjen för humanekologi har vi tio fler sökande än i fjol och det är en betydlig ökning. Jag tror att vi efter en trevande start och sammanslagningen mellan Tölö och Norsen fått ett gott rykte. Det spelar alltid en viss roll. Vi har jobbat hårt för det här, säger rektor Marina Sjöholm.
I Gymnasiet Grankulla samskola var man beredd på att antalet sökande är något färre än i fjol.
– Någon dramatisk förändring är det inte fråga om i jämförelse med fjolåret. Vi vet också att antalet nior är färre i den här regionen, säger tf rektor Andreas Bäckman.

Antalet förstahandssökande och platser till de svenskspråkiga gymnasierna i huvudstadsregionen

Helsingfors
Lärkan: Antalet förstahandssökande är 95 och Lärkan har 135 nybörjarplatser.
Brändö: Antalet förstahandssökande är 176 varav 48 till idrottslinjen. Brändö har 115 platser på allmänna linjen och 20 på idrottslinjen, det vill säga 135 platser.
Tölö: Antalet förstahandssökande är 183 och det finns 131 platser.
Esbo
Mattliden: Antalet förstahandssökande är 202 till allmänna linjen och det finns 150 platser. 88 förstahandssökande till IB-linjen där det finns 50 platser.
Grankulla
Gymnasiet Grankulla Samskola: Antalet förstahandssökande är 121 till 97 platser.
Vanda
Helsinge gymnasium: 43 förstahandssökande till 54 platser.

ANDRA LÄSER