Miljöbrotten är på rekordhög nivå

Myndigheternas samarbete har intensifierats och medborgare har blivit allt ivrigare på att anmäla misstänkta miljöbrott. Bland annat därför sköt miljöbrottens antal i höjden under fjolåret.

12.07.2021 20:30 UPPDATERAD 12.07.2021 20:40
Det totala antalet brott som påverkade miljön ökade i Finland i fjol. Siffran landade vid årets slut på en rekordhög nivå, meddelar Polisstyrelsen.
Uppgifterna framkommer i en färsk översikt som Finlands nationella uppföljningsgrupp för miljöbrott har gjort.
"Ökningen av miljöbrott förklaras delvis av myndigheternas effektivare verksamhet för att avslöja dold brottslighet, medborgarnas ökade anmälningsaktivitet och en kostnadsökning till följd av skärpta normer för avfallshantering", säger polisinspektör Arto Hankilanoja vid Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.
Översikten om miljöbrotten ska fungera som en aktuell lägesbild, samtidigt som den kan användas som ett informationspaket om miljöbrott och miljöbrottsförebyggande arbete.
Enligt Hankilanoja, som också är den nationella uppföljningsgruppens ordförande, anses Finlands övervakning och utvecklingen av de miljöbrottsförebyggande åtgärderna internationellt vara ett modellexempel.
Myndighetssamarbetet inom det miljöbrottsförebyggande arbetet i Finland anses fungera väl och verksamheten är väletablerad.
Det finns enligt Hankilanoja också skäl att satsa på övervakningen.
"Miljöfarlig, olaglig och internationell avfallshandel är ett växande fenomen som redan har lett till förundersökningar även i Finland. Globalt beräknas miljöbrottsligheten komma upp till nästan samma nivå som vapen- och narkotikabrottsligheten vad gäller strävan efter olaglig ekonomisk vinning", säger han.

ANDRA LÄSER