Monica Vikström-Jokela: Min far predikade mera om konditionen än om Gud

Det går inte att ta miste på att dottern Monica Vikström-Jokela och pappan John Vikström står varandra mycket nära. Värmen som finns mellan dem är så påtaglig att den nästan alstrar ljus. Utan att jag förstår det just då avslöjar de i intervjun hemligheten bakom sin relation: den stavas ”respekt”.

– Min pappa är något av det bästa med mitt liv, säger Monica Vikström-Jokela om sin far John. Det går inte att ta miste på att de står varandra mycket nära och håller mycket av varandra. I deras förhållande har humorn också en stor betydelse.
John Vikström föddes år 1931 i Kronoby och växte upp i lärarbostaden i Hopsala skola. Hans pappa var lärare och hans mamma var skolans lärare i handarbete och skötte tidvis också skolköket. John valde den teologiska banan och flyttade mellan Helsingfors, Åbo och Borgå i olika repriser. De sista sexton arbetsåren var han ärkebiskop, och nu har han varit pensionerad i över tjugo år.

ANDRA LÄSER