Förslag på Island: byt ut danska till finlandssvenska i skolorna

Mer begripligt, samma tonfall som isländskan och lättförståeligt i hela Norden. I de här avseendena skulle finlandssvenskan kunna vara ett bättre alternativ än danskan i de isländska skolorna, anser professor emeritus Njörður P. Njarðvík.

På Island pågår en debatt om huruvida danska fortsättningsvis ska vara ett obligatoriskt skolämne.
Likt språkdebatten om den obligatoriska skolsvenskan här i Finland pågår en liknande diskussion på Island, där alla skolelever måste studera danska.
Islänningarna är splittrade i frågan: en del vill behålla skoldanskan medan andra anser att den borde ersättas med ett annat, mera nyttigt språk. Till exempel förespråkas mera undervisning i engelska.
I en debattartikel i tidningen Morgunblaðið presenterar den isländska författaren och professor emeritus i litteratur Njörður P. Njarðvík sitt otippade förslag: ersätt danskan med finlandssvenskan.
– Islänningar har aldrig varit danska. Vi lär oss danska för att Island en gång varit en dansk koloni. Om vi nu skulle välja ett nordiskt språk att undervisa i skolorna skulle danskan inte vara lämpligast. Den är varken lättast eller naturligast för islänningar.
– Däremot är det finlandssvenska uttalet lättare för oss och ordförrådet är mera ålderdomligt än rikssvenskans, vilket också passar oss bra. Dessutom är det i regel lättast för nordbor att förstå finlandssvenska, säger han per telefon till HBL.
Njörður P. Njarðvík påpekar ändå genast att han givetvis inte inbillar sig att finlandssvenskan på riktigt skulle komma att ersätta danskan i de isländska skolorna. Förslaget är mera av en hypotetisk tankeställare i det stora sammanhanget. Kort sagt är han orolig över islänningarnas framtida språkkunskaper.
– Frågan om den obligatoriska danskan ska fortsätta eller inte är samtidigt frågan om Island ska fortsätta vara ett nordiskt land. Engelskan översvämmar allt på Island och många tycker att man inte behöver undervisa något annat utländskt språk. Men språkkunskaper är nyckeln till att förstå vår värld.
Njörður P. Njarðvík anser att islänningarnas förståelse för omvärlden skulle få sig en törn om den obligatoriska danskan slopas.
– Jag är tacksam för att ha fått lära mig danska, engelska, tyska, franska och latin i skolan. Jag har haft nytta av dem alla och har använt dem senare i livet, förutom kanske latin.
Personligen tycker Njörður P. Njarðvík att finlandssvenskan skulle vara en naturlig väg att gå i fråga om språkutbildning i de isländska skolorna. Men med tanke på realiteter hoppas han att undervisningen i danska fortsätter – det hjälper att kulturellt knyta Island till de övriga nordiska länderna.

ANDRA LÄSER