EU måste locka med asyl åt ryska soldater

18.03.2022 12:10
Vi har valt vår sida i Ukrainakriget. Ryssland har satsat enormt på krigspropagandan med sin armé i fokus. Just där och inte i ekonomin kan finnas även dess svagaste punkt. Vår medmänsklighet kan bli vårt tyngsta vapen i kamp mot Putins regim.
Ryska soldater bör erbjudas ett lockande fredligt alternativ. De ska få söka asyl i EU om de väljer att fly sina förband. I stället för att trycka dem från andra sidan bör vi erbjuda en utväg från det förnuftsvidriga och våldsamma kriget.
Vi får ständigt nya bevis på låg motivation och moral bland ryska soldater. De tvingas till strid mot ett folk de är uppfostrade att se som bröder och systrar. De enda blommorna de får av civilbefolkningen är de solrosor som ska växa ur deras lik.
Officiella dagliga förluster överträffar flerfaldigt de antal som ansågs fasansfulla under de ökända Tjetjenienkrigen. En genomsnittlig rysk kontraktsoldat är lockad till tjänsten av ekonomiska och sociala förmåner, inte av död i ett blodigt angrepp på ett broderfolk.
Detta borde aktivt spelas på för att underminera både disciplin och moral i ryska armén. Rysslands aktiva styrkor är knappast större än vad Ungern ensamt tagit emot i ukrainska flyktingar.
Det är krävande, men genomförbart. Allt som fordras är en resolut politisk vilja. När asylalternativet slår igenom blir det till en kedjereaktion både inom och utanför armén. Massiv desertering skulle förlama armén och bli till en politisk katastrof hemma.
Armén är den svaga punkten. Dess rykte och myter är den luftballong som nu bär Ryssland någorlunda sammanhållet framåt. Prickar man ett tillräckligt hål i den, kommer hela konstruktionen att upplösas och sjunka.

Pavel Petrov,

Helsingfors/Stockholm

ANDRA LÄSER