Grankulla har största pensionsgapet mellan män och kvinnor

Medelpensionen är 400 euro högre för männen än för kvinnorna. Men i en kommun är gapet hela 2 000 euro.

Grankulla har största pensionsgapet mellan män och kvinnor. Arkivbild från simhallen i stad.
30.03.2022 08:29 UPPDATERAD 30.03.2022 09:38
Medelpensionen i Finland 2021 var 1 601 euro för kvinnor och 2 006 euro för män.
Pensionsgapet mellan könen var störst i södra Finland, skriver Pensionsskyddscentralen i ett pressmeddelande.
Allra störst var skillnaden i Grankulla, där kvinnornas medelpension på 2 332 euro var kring hälften av männens pension på 4 320 euro.
Läs mer: Här är inkomstgapet störst mellan män och kvinnor i Svenskfinland
Pensionen bestäms framför allt av inkomsterna under arbetskarriären, och därför återspeglas löneskillnader direkt i pensionerna. Pensionsgapet mellan könen blir allra störst i kommuner med många höginkomsttagare. Höginkomsttagarna är oftast män.
70 procent av pensionärerna hade i fjol en pension som var lägre än 2 000 euro.
Av männen fick nära 15 procent över 3 000 euro i pension per månad, av kvinnorna 5 procent.
" I kommuner med låginkomsttagare är skillnaden mellan män och kvinnor liten både relativt och i euro. Däremot är skillnaden tydlig i kommuner med höginkomsttagare", säger statistikchefen Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.
Bara i Finlands nordligaste kommun, Utsjoki, får männen och kvinnorna i snitt en nästan lika stor månadspension på 1 670 euro.

1 784 euro i snitt

År 2021 var den genomsnittliga totalpensionen 1 784 euro i månaden, drygt 20 euro mer än år 2020. Medianpensionen var 1 559 euro i månaden. Hälften av pensionstagarna hade en lägre pension än det, hälften högre.
Av finländarnas pensioner var 70 procent lägre än 2 000 euro. Nio procent av pensionstagarna fick en pension på över 3 000 euro.
I Grankulla var medelpensionen på 3 212 euro. Esbo (2 397 euro) och Helsingfors (2 214 euro) kommer på andra och tredje plats.
Lägst var medelpensionen i Storå i Södra Österbotten i Storå (1 312 euro).
Medelpensionen är den genomsnittliga pensionen per månad för personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland. Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.
Källa: Pensionsskyddscentralen

ANDRA LÄSER