Vad en liten gubbe kan gno

Med mars kommer inte bara våren, i mars och i april håller också de flesta finländska börsbolag sina årsstämmor och väljer nya styrelser. En styrelsemedlem sitter i medeltal i fem år.

AnalysKatarina Koivisto
05.03.2019 06:50
De regler för bolagsstyrning, corporate governance, som finns för börsbolagen i Finland följs överlag fint. Styrelsearbetet anses i ett internationellt perspektiv vara bra, också i en värld där förändringarna är många och snabba. Det är något som ställer stora krav på styrelsemedlemmarna.

ANDRA LÄSER