Vad en liten gubbe kan gno

Med mars kommer inte bara våren, i mars och i april håller också de flesta finländska börsbolag sina årsstämmor och väljer nya styrelser. En styrelsemedlem sitter i medeltal i fem år.

05.03.2019 06:50
De regler för bolagsstyrning, corporate governance, som finns för börsbolagen i Finland följs överlag fint. Styrelsearbetet anses i ett internationellt perspektiv vara bra, också i en värld där förändringarna är många och snabba. Det är något som ställer stora krav på styrelsemedlemmarna.
Centralhandelskammaren rapporterar årligen om börsbolagens styrelser. Antalet kvinnor i styrelserna har undersökts, liksom i hur hög grad styrelseuppdragen koncentreras till samma personer. Kvinnorna blir fler och styrelseposterna sprids på allt fler personer, visar de siffrorna.
Finland hör till de länder i Europa som procentuellt har en hög andel kvinnor i börsbolagens styrelser, även om majoriteten av styrelsemedlemmarna fortfarande är män. Styrelseuppdragen innehas också av ett stort antal olika kvinnor. Den färskaste undersökningen från oktober i fjol visar på 29 procent kvinnor i börsbolagens styrelser, i de stora bolagens styrelser är siffran hela 34 procent.

ANDRA LÄSER