Alla män gör inte värnplikten allmän

Finland hör till de mest jämställda länderna i världen. Rättigheter och skyldigheter är inte beroende av kön. Men på en väsentlig punkt råder inte jämställdhet – värnplikten är obligatorisk endast för män.

Finland är redan nu på efterkälken i jämförelse med de nordiska grannländerna, skriver Tommy Westerlund.
På försvarsmaktens webbsidor sägs det att “Finlands militära säkerhet garanteras genom allmän värnplikt". Men det stämmer inte och det allmänna kullkastas de facto redan i följande mening: "Värnplikten gäller 18–60-åriga män.”

ANDRA LÄSER