Dramatik i fullmäktige – mäktig chef i Helsingfors valdes med ovanlig röstning

Ville Lehmuskoski kommer att basa för hur staden Helsingfors planeras och byggs. Men han valdes på ett ovanligt sätt.

Ville Lehmuskoski säger till HBL att förväntningarna på stadsmiljösektorn är enorma och att stadens nya strategi innehåller stora utmaningar.
– Väldigt förvånande, säger Helsingfors förvaltningschef Juha Summanen om den överraskande vändning som valet av ny chef för stadsmiljösektorn tog i Helsingfors stadsfullmäktige under onsdagen.
– Vi fick ingen förhandsvarning om det här. Det är mycket ovanligt.
Det som skulle vara ett ärende som troligtvis klubbas igenom förvandlades till en omröstning med slutna röster. Ledamöterna i fullmäktige pilade fram och tillbaka till fullmäktigeordförande Fatim Diarras (Gröna) bord för att släppa ned sina lappar i röstlådan. Det tog sin tid eftersom ledamöterna är 85 till antalet.
I normala fall skulle ledamöterna ha tryckt på en knapp vid sitt bord under omröstningen. Men eftersom diplomingenjör Ville Lehmuskoski fick en motkandidat på slutrakan gick man in för det här förfarandet. Det var ledamot Nuutti Hyttinen (Sannf) som kom med motförslaget om att trafik- och gatuplaneringschefen Reetta Putkonen i stället väljs.
– Nu är det valpaus, sade Diarra, eftersom röstningen per hand räckte en stund.
Det enda motsvarande fall där valet förrättades på samma sätt som Summanen kan komma ihåg är från 2016. Då valdes stadens Sami Sarvilinna som stadens kanslichef.
Elisa Gebhard (SDP) lade sin röst i den slutna omröstningen. Fullmäktiges vice ordförande Wille Rydman (Saml.) övervakade valet.

Oväntad kväll

Bägge kandidaterna jobbar för Helsingfors stad. Lehmuskoski har sedan 2014 varit vd för Helsingfors stads trafikverk (HRT). Där har han haft det högsta ansvaret för spår- och metrotrafiken, administrationen och utvecklingen av infrastrukturen av kollektivtrafiken i staden. Putkonen är trafik- och gatuplaneringschef på stadsmiljösektorn.
Slutligen valdes ändå Ville Lehmuskoski till ny chef för hela stadsmiljösektorn, en mycket viktig post i Helsingfors. Under sig kommer han att ha cirka 1 600 personer. Stadsmiljösektorn sköter om planering, byggande och underhåll i Helsingfors.
Han fick 68 röster, Putkonen 13 röster och 1 röst gick till Kari Pudas, teknisk chef på stadsmiljösektorn. I övrigt var 1 röst blank och 2 röster kasserades.
"Jag känner mig både entusiastisk och ödmjuk inför att börja med det här fina uppdraget", skriver Lehmuskoski till HBL via e-post om utnämningen.
Lehmuskoski berättar att han kommer att föra diskussioner inom staden och externt med samarbetspartner för att få en bild på vilka förväntningarna är.
"I det här skedet kommer jag inte att göra några riktlinjer för vår verksamhet", skriver han.
Politikerna spelar också en viktig roll i hur Helsingfors utvecklas. På sektorn bereder bland andra stadsplanerarna ärenden som de 13 medlemmarna i stadsmiljönämnden sedan röstar om. I nämnden sitter politiker.
Under nämnden finns också miljö- och tillståndssektionen och sektionen för byggnader och allmänna områden. Också i de här sektionerna sitter politiker.
Sammanlagt sökte trettio personer jobbet som sektorchef, och fem gick vidare. Anställningen är på sju år och Lehmuskoski kommer att tjäna 12 545,42 euro i månaden. Han efterträder arkitekten Mikko Aho som nu går i pension.
"Det är klart att en fortsatt stadsutveckling är nödvändig – utan utveckling blir det kräftgång", skriver Lehmuskoski.
För att kunna väljas som sektorchef behöver en person ha högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
ANDRA LÄSER