De här söker rektorstjänsten vid Polisyrkeshögskolan

Ett formfel tvingade Inrikesministeriet att avbryta och ta om ansökningsprocessen.

Polisyrkeshögskolan i Tammerfors utbildar poliser.
Polisyrkeshögskolan ska välja rektor för tiden 17 januari 2022 till 31 juli 2025. Inrikesministeriet meddelar att 17 personer har sökt tjänsten.
Polisyrkeshögskolan i Tammerfors är Finlands enda läroinrättning som utbildar poliser. Högskolan arbetar också med forskning och utveckling. Polisyrkeshögskolan är underställd inrikesministeriet.

De här personerna vill bli rektor

Petri Alkiora, juris licentiat
Måns Enqvist, juris doktor
Harri Gustafsberg, filosofie doktor
Arto Hietanen, förvaltningsdoktor
Samppa Holopainen, juris licentiat
Jarmo Houtsonen, doktor i samhällsvetenskaper
Tiina Koivuniemi, filosofie doktor
Juha Kurenmaa, generalstabsofficer
Mika-Petri Laakkonen, filosofie doktor
Marko Laitinen, pedagogie doktor
Piotr Lehtonen, magister i företagsledning
Virpi Mustonen, filosofie doktor
Vesa Muttilainen, doktor i samhällsvetenskaper
Jarmo Puustinen, förvaltningsdoktor
Satu Rantaeskola, juris doktor
Kristiina Suur-Askola, förvaltningsdoktor
Juha Syrjä, doktor i straffrätt
Inrikesministeriet tvingades göra om hela ansökningsprocessen i höstas, efter att ett formfel som gällde behörighetskraven uppdagades i arbetsannonsen. Under det första försöket lämnades 14 ansökningar in, men de kunde inte beaktas och intresserade fick lov att lämna in nya ansökningar.
Högskolans nuvarande rektor Kimmo Himberg går i pension vid årsskiftet.
ANDRA LÄSER