Wikipedia är ett augiasstall

Problemet är ju att en del människor har höga litterära ambitioner men föga expertis och vill skriva om ämnen som de inte behärskar tillräckligt eller inte alls.

31.07.2020 13:30
Enligt Kristina Carlson borde Wikipedia få Nobels fredspris (HBL Debatt 26.7). Efter att ha redigerat Wikipedia i 14 år kan jag tyvärr inte dela hennes naiva entusiasm.
Inte heller gör Wikipedia så. På sidan "Förbehåll för risker" meddelar det svenskspråkiga Wikipedia bland annat detta: "Var medveten om att informationen du kan finna på Wikipedia kan vara felaktig, missledande, farlig eller olaglig! [...] kom ihåg att vem som helst kan lägga ut informationen på Wikipedia och kanske inte har kompetens att ge korrekt information [...]. Wikipedia är inte helt igenom faktagranskat; läsare kan rätta fel eller ta bort missvisande information men är inte på något sätt förpliktigade att göra detta och informationen som står att finna här kan inte garanteras vara vare sig korrekt, nyttig eller användbar."
Problemet är ju att en del människor har höga litterära ambitioner men föga expertis och vill skriva om ämnen som de inte behärskar tillräckligt eller inte alls. Man skall bara läsa artiklar om Finland på främmande språk för att möta konstiga och felaktiga påståenden. Det finns ingen garanti att någon någonsin skulle korrigera dem. Wikipedia är ett prislöst augiasstall på 291 språk!
Carlson tiger också om vandalism och mobbning som ständigt förekommer i Wikipedia och kräver tid och möda att avvärja. En anonym arrogant gymnasist eller montör anser sig att vara lika sak- och skrivkunnig som akademiker med doktorsgrad. Dessutom lockar Wikipedia individer med tvångsmässiga och trätlystna personlighetsdrag.
Och så finns det motstånd mot att finlandssvenskar skulle tas med i det finskspråkiga Wikipedia, trots att de finns i matriklar Vem och vad och Kuka kukin on.
Det finns ingen orsak att idealisera Wikipedia. Jag skulle hellre ta en uppdaterad upplaga av Otavan Suuri Ensyklopedia och Vem och vad och andra professionellt redigerade tryckta uppslagsverk av namngivna, ansvariga författare.

Markus Lång

filosofie doktor

Helsingfors

ANDRA LÄSER