Enkät: Sex av tio lärare har övervägt att byta bransch

Undervisningssektorns Fackorganisation uppger att 57 procent av alla lärare övervägt att byta bransch under det senaste året. Det visar en färsk enkät bland lärarna.

Över hälften av lärarna har nyligen övervägt att byta bransch, visar en färsk enkät.
28.09.2021 19:10 UPPDATERAD 28.09.2021 21:13
Enligt lärarfacket OAJ har andelen lärare som övervägt att byta bransch ökat klart sedan våren.
"Det verkar som om det har skett en dramatisk förändring på några månader, läget är rent ut sagt kritiskt. Varje beslutsfattare och arbetsgivare måste nu stanna upp och ta sig en funderare kring vilka dramatiska konsekvenser det får för hela samhället, om lärare, rektorer och daghemsföreståndare i stor omfattning börjar byta bransch", säger fackorganisationens ordförande Olli Luukkainen i ett pressmeddelande.
Enligt Undervisningssektorns Fackorganisation är den vanligaste orsaken till att lärare och småbarnspedagoger överväger att byta bransch att arbetet upplevs som belastande. Därtill bidrar en ökning av arbetsmängden och en alltför låg lönenivå till att lärare sneglar på andra branscher, uppger fackorganisationen.
Olli Luukkainen utesluter inte att lärarna kan gå i strejk om inte de annalkande kollektivavtalsförhandlingarna ger resultat.
"Vi ska förhandla om hur missförhållandena i lönesättningen ska avhjälpas. Om vi inte når lösningar förhandlingsvägen, ser strejkviljan ur att vara hög bland våra medlemmar", säger han.
Uppgifterna baserar sig på en webbenkät som Undervisningssektorns Fackorganisation gjort bland sina medlemmar.
Enligt fackorganisationen skickades enkäten till 20 400 slumpmässigt utvalda medlemmar, och svarstiden var 31 augusti till 8 september. 2 619 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsprocent på 12,8.
En låg svarsprocent i en enkätundersökning minskar inte nödvändigtvis på undersökningens trovärdighet.
– Svarsprocenten i sig är inte särskilt viktig. Antalet svar är viktigare, och hur väl svaren representerar målgruppen. 2 600 respondenter räcker alldeles bra i det här fallet, säger Jari Pajunen, vd för marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus.

ANDRA LÄSER