Osakliga sms till kvinnor fällde Mika Lehtimäki – Jan Vapaavuori: "Vi har skött ärendet väldigt bra"

Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori hävdar att han och olympiska kommittén agerat på bästa tänkbara sätt då Mika Lehtimäki fick en varning för meddelanden han i höstas skickat nattetid till två kvinnor. Lehtimäki lämnade på måndagen sin post som toppidrottschef som följd av uppståndelsen kring höstens händelser.

Mika Lehtimäki avgår från sin post som toppidrottschef. Till höger ordförande Jan Vapaavuori.
28.03.2022 12:05 UPPDATERAD 28.03.2022 17:07
Toppidrottschefen vid Finlands olympiska kommitté (OK) Mika Lehtimäki avgick på måndagens från sin post innan han ens hunnit inleda sin andra period på posten. Hans beslut kom efter att Yle Urheilu förra veckan avslöjat att Lehtimäki fått en skriftlig varning för olämpligt beteende mot två kvinnor som jobbar på Olympiska kommittén.
Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori konstaterar att det är i allas intresse och till alla parters fördel att Lehtimäki inte fortsätter på sin post som toppidrottschef.

Kommer det här fallet att leda till några förändringar på olympiska kommittén?

– Det här handlar om en engångsföreteelse och inte något som avspeglar en osund kultur på olympiska kommittén. Min uppfattning är att det inte finns något som kräver förändring i hur vi arbetar, säger Vapaavuori.
– Samtidigt vill jag poängtera att vi ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som tar den här sortens ärenden på största allvar.
Lehtimäki inledde måndagens presskonferens med att läsa upp ett uttalande:
– Jag har skickat olämpliga meddelanden till två kvinnor nattetid. Det är meddelanden som varit "för kamratliga i tonen". Med meddelandena har jag överskridit gränserna både då det gäller tidpunkt och innehåll i meddelandena. Jag förstår att de skapat ångest och en känsla av otrygghet hos mottagarna, säger Lehtimäki.
– Jag ensam bär ansvaret för det här. Jag har genom mitt agerande orsakat min arbetsgivare (olympiska kommittén) skada och därför har jag tagit beslutet att avgå från min post.
Då Lehtimäkis olämpliga meddelanden till de två kvinnorna kom till OK:s kännedom i höstas behandlades ärendet av styrelseordförande Vapaavuori, vice ordförande Sari Multala och Susanna Rahkamo och vd Mikko Salonen.
– Han fick en varning för olämpligt beteende, inte för till exempel sexuella trakasserier. Det är klart att situationen hade varit lättare nu om han inte valts till en ny period som toppidrottschef. Men vi ansåg inte att varningen var ett hinder för att han skulle kunna fortsätta på posten, säger Vaapavuori.
I våras spelade varningen ingen roll då han valdes till en ny period för posten som toppidrottschef.

Förlorade Vapaavuoris stöd

Lehtimäki sade inte upp sig för att han skickade opassande meddelanden till två kvinnor.
Lehtimäki lämnade inte heller sitt jobb för att han fått en skriftlig varning för sitt opassande beteende.
Lehtimäki lämnade sin post på grund av uppståndelsen efter att Yle Urheilus avslöjande om det skedda efter att Olympiska kommittén valt att inte lyfta fram ärendet i offentligheten.
Det var alltså den offentliga uppståndelsen som fick Lehtimäki att lämna sin post – inte hans egna eller olympiska kommitténs värderingar.
Tvärtom. Både Vapaavuori och andra höjdare inom olympiska kommittén ansåg att toppidrottschefen inte bara var värd fortsatt förtroende i höstas utan att han dessutom var det också för en ny mandatperiod i våras.
En liten kärnkrets bestående av Vapaavuori, OK:s vd Mikko Salonen och vice ordföranden Sari Multala och Susanna Rahkamo kände till Lehtimäkis agerande och det var också den kvartetten som ansåg att en varning var ett lämpligt straff för Lehtimäki.
De övriga styrelsemedlemmarna kände inte ens till Lehtimäkis agerande eller varning. Det var också ovannämnda kvartett som var bakom beslutet att ge Lehtimäki fortsatt förtroende som toppidrottschef utan att uppdraget ledigförklarades.
– Vår tolkning var att det räcker att ordförande och vice ordföranden känner till det. Det han gjorde eller varningen var inte så allvarliga att de hade lett till att han inte kunnat fortsätta på posten, kommenterar Vapaavuori.
Så länge Lehtimäkis opassande beteende och varning bara var känt av en liten krets hade han Vapaavuoris stöd, förtroende och skydd.
Men samma sekund som informationen läckte ut i offentligheten vände ordförande Vapaavuori honom ryggen. Då valde Vapaavuori att sluta hålla Lehtimäki om ryggen och i stället koncentrera sig på att skydda sig själv och minimera den egna skadan.
Där Lehtimäki tar ansvar för sitt agerande och medger att han gjort fel och att han bär ansvaret konstaterar Vapaavuori upprepade gånger under måndagens presskonferens hur bra han själv och vice ordförandena agerat i situationen.
– Jag känner inte ens till vilka kvinnor det är frågan om. Jag känner inte heller till alla detaljer, säger Vapaavuori i ett försök att förminska sin egen roll i härvan.
Hur Vapaavuori samtidigt både känt till tillräckligt men ändå inte känt till nästan något alls är svårt att förstå. Speciellt som han i höstas hade tillräcklig information för att vara med och ge en skriftlig varning till Salomäki.
– Juridiskt var en varning den rätta påföljden i Lehtimäkis fall. Det handlade inte om tillräckligt allvarliga överträdelser för att ge sparken åt honom. Samtidigt ska vi minnas att en skriftlig varning är en allvarlig sak.
Ändå var varningen inte så pass allvarlig för olympiska kommittén att det hade påverkat Lehtimäkis chanser till förlängt kontrakt tidigare i våras.
Men då ärendet i torsdags läckte ut i offentligheten och uppståndelsen inte lade sig under veckoslutet var det för Vapaavuoris och olympiska kommitténs bästa att Lehtimäki ensam bar hundhuvudet och lämnade sin post.
– Vi har inte gett Lehtimäki sparken. Vi har i på hans initiativ och i samförstånd kommit överens om att han lämnar sin post, säger Vapaavuori.
– I den här situationen är det i Lehtimäkis, olympiska kommittén och alla andras intresse att han inte fortsätter på olympiska kommittén. Jag kan konstatera att vi kommit betydligt lättare undan om vi inte beslutat om hans fortsättning tidigare under våren.

Hur har olympiska kommittén lyckats i sitt agerande i den här processen?

– Vi har följt lagstiftningen och gjort allt juridiskt rätt. Mer än det kan man inte kräva, säger Vapaavuori.

Tycker du att olympiska kommittén behandlat ärendet på ett bra sätt?

– I höstas (då Lehtimäki fick den skriftliga varningen) behandlade vi ärendet väldigt bra och enligt alla spelregler. Det kunde inte ha skötts annorlunda, svarar han.

Om olympiska kommittén har skött allt så bra som du säger att ni gjort, varför är vi här i dag?

– Vi lever i en imperfekt värld där människor begår misstag och det finns en vilja att förhålla sig skarpt mot det, säger Vapaavuori.
I en imperfekt värld ska nu Vapaavuori och de övriga höjdarna på olympiska kommittén hitta en ny toppidrottschef. Och bygga upp det förtroende som fått sig en stor törn under de senaste dagarna.

ANDRA LÄSER