Nej, det är inte bara Putins fel att elpriserna stiger

Höga priser på el, råolja, gas och kol och en rädsla inför vinterns prisutveckling syns i rubrikerna över hela Europa just nu. Men de stigande priserna är inte bara Rysslands fel trots att landet är en stor energiexportör.

12.10.2021 21:16
De kommer från hela EU, nyheterna om hur de höga elpriserna kommer att ställa till med problem i vinter. I Estland har priserna inte varit så här höga sedan landet blev självständigt, i Sverige spår energibolaget Vattenfall att priserna i södra Sverige i vinter kan bli de högsta sedan elmarknaden avreglerades 1996 och att norra Sverige kan drabbas av de högsta priserna på drygt tio år. I Lettland planerar regeringen ekonomiskt stöd till familjer som får svårt att klara av sina elräkningar.
Bilden är densamma i stora delar av Europa. Priserna på den energi hushållen använder, det må sedan vara el, olja eller gas, stiger brant. Och i väldigt mycket av det som sägs och skrivs pekas en syndabock ut, geopolitiken och Ryssland med president Vladimir Putin och statliga Gazprom i spetsen. Ryssland levererar inte överenskomna mängder gas, Europa fryser och tänder ljus när elräkningen blir övermäktig.
Att Ryssland och de små naturgasmängderna skulle bära skulden till allt är en grov förenkling. Tvärtom har de europeiska politikerna åstadkommit en hemkokt giftbrygd där många ingredienser är fel.