Skattemedel rinner ut ur Finland i aldrig sinande ström

10.04.2022 14:14
Under hela vår tid i EU har vi varit nettobetalare till unionen, bortsett från 1996, 1997 och 2000. Vi är alltså med och finansierar ekonomiskt uselt skötta sydligare unionsländer. På detta sätt hjälper vi dessa konkurrenter att få deras ekonomi i skick, vilket slår tillbaka mot oss med dubbel effekt.
Som om detta inte vore tillräckligt är vi med i EU:s återhämtningsfond, vars prislapp för vår del är närmare sju miljarder euro! Av denna astronomiska summa får vi tillbaka ynka två miljarder euro. Vår ”generositet” fortsätter även utanför EU:s gränser: Finlands utvecklingssamarbete för 2022 har en budget på hisnande 1,275 miljarder! Alltså 1 275 miljoner, det vill säga 3,5 miljoner euro per dygn! Denna budgetsumma utgör 0,49 procent av bnp. Här några länder och deras obegripliga finansieringsbidrag: Somalia 25,3 miljoner; Afghanistan 24,5 miljoner; Myanmar 23,8 miljoner och Etiopien 22,7 miljoner euro.
Vad i all världen har vi med dessa länder att göra!? Myanmar är en militärdiktatur, Somalia har som de flesta afrikanska länder idel inrikespolitiska oroligheter och Afghanistan har en talibanregering som kväser all opposition. Krigsherrar och klanhövdingar tackar och tar emot pengar av blåögda dumma européer. Men till Finlands egna skriande behov finns aldrig några ekonomiska resurser. Trots höga skatter ”har vi inte råd” att betala berättigad lön till sjukvårdspersonalen, människor som utför ett krävande och ansvarsfullt treskiftsarbete, även under veckoslut och helger! Dessa människor skall ta hand om oss då vår hälsa sviktar. Inte heller har vi råd att betala befogad lön till barnavårds- och skolpersonal såsom lärare, terapeuter, assistenter med flera. Vårt samhälles välfärd och kommande framgång vilar i händerna på dessa grupper som vi nu negligerar totalt.
Nu har man plötsligt inom regeringen beslutat att Utrikesministeriet ska skära bort 40 miljoner i utvecklingssamarbete och bistånd (HBL 6.4). Detta skall jämföras med tillgängliga budgeterade 1 275 miljoner. Vilken besparing!
Har våra politiker och beslutsfattare totalt förlorat den ekonomiska kompassen? Lider de av någon ärftlig ekonomisk åkomma då våra skattemedel hela tiden skickas åt alla håll i världen som blad i höststormen? I medeltal 3,5 miljoner euro per dygn!
Öppna ögonen och gå åt den horribelt stora utvecklings- och biståndsbudgeten och skär i den med jättestor kniv! Där finns de verkliga besparingarna!

Anders Sjövall,

Helsingfors

ANDRA LÄSER